klinove pismo mezopotamie
Nejstarší písmo vzniklo ve 4. tisíciletí před.n.l. v povodí řek Eufratu a Tigridu. Je to písmo klínové. Vyrývalo se do hliněných tabulek, které se potom vypalovaly jako cihly. Ve starověkém Egyptě bylo známo také písmo (hieroglifické, hieratické a jednoduché démotické), jímž se psalo na papyrus.

vanocni pohlednice historie
Za kolébku klasických vánočních pohlednic považujeme Anglii. V roce 1846 požádal Sir Cole svého přítele, malíře Johna Callcotta Horsleyho, aby mu namaloval vánoční motiv na pohlednici, které pak vytiskli v jeho litografické dílně. První pohlednice obsahovala šťastnou rodinu u štědrovečerního stolu s nápisem Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

ezop mezl
Všechny grafické techniky vznikly z potřeby šíření dobové ideologické propagandy a informací slovem i obrazem rychleji, masověji a levněji. První tištěné tak zvané blokové knihy byly řezány jako jedna stránka současně – text i ilustrace technikou dřevořezu. Stalo se tak někdy okolo roku 1400-1450 v západní a střední Evropě. Někteří uměnovědi tvrdí, že v Čechách. Vyloučit se to nedá stejně jako existence pánbůcha.

hetherington stamp tax
V Británii existovala do roku 1855 velmi tvrdá daň na knihy a tisk vůbec, tzv. "Stamp Tax". Tím se knihy staly nedostupnými pro nižší vrstvy, což byl ten pravý důvod. Vládnoucí třída obávala, že by mohlo vést k revoluci, kdyby prostí lidé měli přístup k informacím.