kundera milan writer

Francouzi vydávají v roce 2011 v nakladatelství Gallimard všechna díla francouzského spisovatele Milana Kundery (1.4. 1929) v prestižní edici Pléiade. Tato zpráva zcela jasně poukazuje na to, že Francouzi považují slavného spisovatele za svého a řadí ho po boku největších velikánů, jako Balzac, Proust, Goethe.


Pro spisovatele je to pocta nesmírná.
Gallimard je vydavetslství, které má světovou prestiž a edice Pléiade (vznikla v roce 1931), ve kterém Kunderův svazek vyjde, je zcela právem označována jako literární Panteon. Knihy edice jsou tištěny na biblovém papíře, vázány v kůži se zlatou ořízkou a prodávány v pouzdře. Souborné dílo Milana Kundery jako autora převážně 20. století by tak mělo vyjít v kůži odstínu tabáku havana.

François Ricard napíše biografii ke svazku, kde budou všechny Kunderovy romány, povídky a další spisy vyjdou v podobě, kterou sám slovo od slova revidoval a posoudil jako definitivní, ať už jde díla psaná ve francouzštině, nebo přeložená z češtiny.

A co bude dál? Mýlili bychom se velice, kdyby Kundera nedostal jednou Nobelovou cenu za literaturu. Všechno k tomu směřuje, jak dobře seřízený stroj.


Inspirující myšlenky...

Svět pro mne se začíná na mém psacím stole, a ne u zelené tabule ženevské konference; svět truhlářského tovaryše dole na dvorku je v prvé řadě zalidněn truhláři, prkny, kobylkou, jež přiváží prkna, a tak dále; náš svět, to jest náš skutečný, epický, morální svět sahá tak daleko, jak daleko sahá naše osobní zasahování myšlenkou nebo skutkem. Nuže, záleží zcela na nás, jakou hodnotu dáme této skutečnosti; do velké míry záleží na nás, co z tohoto světa uděláme.
Karel Čapek, studie z doby univerzitní