prochazkova iva spisovatelka

Jedna z nejpopuárnějších spisovatelek pro mládež Iva Procházková byla za svou nejvíc oceňovanou knihu Nazí nominována na prestižní cenu Honour list IBBY 2012 za Českou republiku. Toto ocenění nominuje každý rok česká sekce IBBY.

O knize z pera Jany Čeňkové
Zpověď pětice hrdinů v románu Nazí z postkomunistických kultur střední Evropy – Sylvy a  Filipa z Čech,  jejich berlínských známých Robina, Niklase a Evity - je podstatnou měrou zasazena do prázdninových veder v německé metropoli, kdy se vzduch blíží teplotě lidského těla a hrozí emoční zkrat. Během setkávání i míjení jednotliví mluvčí  shledávají, že právě život na zápraží dospělosti představuje zvláštní stav duše, cítí se "nazí - všechno se jich dotýká a ten dotyk vzrušuje a bolí zároveň". Toto obnažení už neodpovídá času nevinnosti tradice světové literatury, které opěvovaly mladické iluze, protože neidylický svět i krize rodiny na ně doléhají a čekají na pochybení, jež by hrdinům definitivně znemožnila vzepřít se stádnímu životu v civilizaci. Účelné střídání stylových prostředků v kombinaci se symbolickým vyústěním klasického tématu próz pro adolescenty prozrazuje hlubokou empatii Ivy Procházkové, která je díky exilovému období své tvorby trvale rozkročena mezi českou a německou literární kulturou.

Německé ocenění knihy
Německá verze knihy  byla  nominována na Deutscher  Jugendliteraturpreis  a cenu Jugendjury (2009). Stala se také vítězem v kategorii kniha pro děti a mládež v Magnesii liteře 2010.

České ocenění a jedna velká ostuda
Česká verze získala Magnesii Literu za rok 2010, ale k úžasu veřejnosti nebyla nominována na nejlepší knihu pro děti a mládež, na Zlatou stuhu. Podle člena poroty pana Kopáče (Ministerstvo kultury) to byl záměr, aby se prý uvolnilo místo pro další autory v soutěži Zlatá stuha. Ivě Procházkové měla asi stačit jedna česká cena. Více cen v jednom roce je podle pana Kopáče v Česku zřejmě nepřípustné! Závěry o kvalitě českých porot si laskavě udělejte sami. Jen připomenu, že pro další nominované na Magnesii to neplatilo. Viz. Míková, která se zřejmě omylem dostala i na Zlatou stuhu. Kohopak to asi byla kamarádka?


Inspirující myšlenky...

Mlok disponuje asi čtyřmi sty slovy; říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit. Mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem, to jest ve směru ustálených, obecných názorů. Jeho duševní život – pokud lze o nějakém mluvit – pozůstává právě z představ a mínění toho času běžných. Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
Karel Čapek, Válka s mloky