HANACKOVA CAPOVA NOC S ANDERSENEM

Druhého dubna 2013, na narozeniny Hanse Christiana Andersena, odměnil organizační výbor Ceny Hanse Christiana Andersena 3 projekty. Mezi oceněnými byly Hana Hanáčková a Miroslava Čápová z České republiky, které organizují "Noc s Andersenem". Spolu s nimi dostali ocenění dánský herec Christian Steffensen a americký skladatel David Lang.

A co říkají Hanka Hanáčková a Mirka Čápová o získání ocenění?

"V roce 2000 jsme netušily, že se malá regionální akce rozšíří do velkého společenství knihoven, škol a dalších organizací. To bylo možné díky podpoře SKIPu ČR , ale hlavně díky mnoha dalším místním pořadatelům, kteří šířili myšlenku podporu čtení knih u dětí prostřednictvím pohádek Andersena. Děti mohou nyní vyzkoušet magickou noc k literárním a kulturním dobrodružstvím, které by mohly vést k celoživotnímu vztahu  ke kvalitním knihám. Pro nás je velmi potěšitelné, že za13 let, co Noc s Andersenem  existuje , se akce zúčastnilo více než 300.000 dětí.
Každá" Noc s Andersenem "nám přináší pocity solidarity, radosti a štěstí. Tyto pocity jsou v tomto roce ještě silnější. Je to proto, že víme, že naše aktivity byly uznány i daleko za hranicemi naší země - v domovině Hanse Christiana Andersena . Je velkým povzbuzením a odměnou navštívit zemi autora, který pro nás napsal tolik krásných pohádek. Je nám ctí získat toto ocenění jménem všech místních organizátorů "Noc s Andersenem" po celém světě. Rádi bychom poděkovali dánskému velvyslanectví v Praze a výboru Hanse Christiana v Dánsku za nominaci."

Noc s Andersenem 2013 se dětem otevře v pátek 5. dubna

Cena je udělována výborem HC Andersena od roku 1996 a to organizacím, institucím nebo jednotlivcům za podporu a šíření znalostí o díle dánského národního autora. První ocenění získala dánská královna Margrethe II v roce 2004 za své umělecké ambice ve filmu Sněhová královna.Inspirující myšlenky...

Politická karikatura se samozřejmě objevuje i po roce 1989: tentokráte už nejen jako kritika předchozího, ale také jako reflexe stávajícího. Humoristický časopis Dikobraz se po dobu své existence přizpůsoboval dobovému ovzduší. Byl založen v červenci 1945 jako nezávislé periodikum a v období po roce 1948 jej zcela ovládla komunistická strana. Levicové zaměření časopisu bylo však citelné již v počátcích. V období po srpnu 1968 můžeme vnímat nesouhlas redakce s okupací Československa, avšak v následujícím období, během normalizace, má časopis blízko k většinovému proudu a ke kritice kapitalistického nepřítele. Po událostech v listopadu 1989 zaplavuje vlna optimismu také redakci Dikobrazu, jehož poslední číslo vyšlo bohužel již 14. března 1990.