magnesia litera symbol
Nakladatelský čin je čin, který by měl být obdivován, měl by to být čin, který je v roce 2011 něčím specifický, něčím jiný… a nebo krásný a nebo inspirativní pro českou kulturu, pro českého čtenáře. Nebo ne? Může to být také vděk za to, že nakladatel přežívá proto, protože překládá všechno ze zahraničí v objemu nemalém. Všichni se diví, kolik strašně moc toho tento rok vyšlo.

magnesia litera symbol
Vydal jsem se třiadvacátého na vyhlášení nominace Magnesia litera, vystoupal jsem po schodech do prvního patra, a jelikož jsem přišel o pár minut později, než byl začátek, tiše jsem se zařadil ke zdi mezi naslouchající. Nejdřív jsem měl pocit, zda někdo neumřel, ale ne, tiše hovořící pán představoval nominaci na českou prózu.

Inspirující myšlenky...

Politická karikatura se samozřejmě objevuje i po roce 1989: tentokráte už nejen jako kritika předchozího, ale také jako reflexe stávajícího. Humoristický časopis Dikobraz se po dobu své existence přizpůsoboval dobovému ovzduší. Byl založen v červenci 1945 jako nezávislé periodikum a v období po roce 1948 jej zcela ovládla komunistická strana. Levicové zaměření časopisu bylo však citelné již v počátcích. V období po srpnu 1968 můžeme vnímat nesouhlas redakce s okupací Československa, avšak v následujícím období, během normalizace, má časopis blízko k většinovému proudu a ke kritice kapitalistického nepřítele. Po událostech v listopadu 1989 zaplavuje vlna optimismu také redakci Dikobrazu, jehož poslední číslo vyšlo bohužel již 14. března 1990.