keller jan portret eu
Počátkem roku 2012 obdržel na Slovensku významnou cenu Zlatý biatec pro zahraniční osobnost. Tuto cenu uděluje think tank Hospodársky klub osobnostem, které svou prací významně ovlivňují společnost. Mezi předchozími nositeli této ceny najdeme široké spektrum osobností, počínaje Jeffrey Sachsem až po Ferdinanda Piecha. Jan Keller byl jedinou osobností oceněnou za rok 2010.

tri socialni svety kellerDále pak Jan Keller obdržel z rukou předsedkyně Akademie literatury české Evy Kantůrkové Cenu Boženy Němcové. Tuto cenu uděluje Akademie každoročně významným literárním počinům uplynulého období. Jan Keller na předání ceny uvedl: „Protože neumím napsat beletristickou knihu, která by zaujala sociology a ekonomy, jsem rád, že se mi podařilo napsat sociologickou práci, která zaujala spisovatele.“

Obě ocenění jsou významná nejen jako uznání odborných a literárních kvalit knihy „Tři sociální světy“, ale rovněž proto, že byla udělena v širokém odborném hlasování nezávislých osobností. Potvrzují zároveň, že nové výzvy, kterým je vystaven současný svět, vyžadují nový přístup v jeho chápání. Staré recepty potlačující člověka jako osobnost a redukující svět na finanční bilanci nemohou zajistit dlouhodobou vyváženou existenci ani jednotlivých lidí, ani lidstva. Společnost se škrtnout nedá.

Zdroj: ProAlt


Inspirující myšlenky...

Šli do války, protože jim to poručili; šli proto, že byli řádní občané. „Člověk je bojovné zvíře“. Ale mně u člověka vadí, že je ochočené zvíře. A den ze dne je čím dál ochočenější. To dělají továrny, to dělá křesťanství, věda, slušné vychování a vzdělání. Zatěžují duši moderního člověka. Vysávají z ní život.
Aldous Huxley, Kontrapunkt