stribrny lukostrelec cr

Cena Stříbrný lukostřelec – ČR byla zřízena v roce 2016. Cílem soutěže Stříbrný lukostřelec – ČR je představit a podpořit projekty, které napomáhají rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů.

Cena Stříbrný Lukostřelec byla v Rusku zřízena v roce 1997 a zúčastnilo se jí dosud více než 4000 projektů.

Prvnímu ročníku ocenění Stříbrný Lukostřelec – ČR udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Osobností za celoživotní přínos byl vyhlášen pan Karel Gott, který přítomné hosty pozdravil formou video pozdravu, a např. v kategorii „Mediální komunikace“ zvítězila spisovatelka Lenka Procházková se svým textem „Živé duše“. Během slavnostního večera vystoupil také Pianista roku 2015 Tomáš Impellizzeri.

V rámci soutěže se posuzovali projekty, které prohlubují komunikaci mezi Ruskou federací a Českou republikou. Do prvního ročníku soutěže bylo nominováno celkem 26 projektů v 7 kategoriích (Historické dědictví, Mezikulturní komunikace, Byznys a obchodní komunikace, Cestovní ruch a lázeňské programy, Vzdělávací programy, Mediální komunikace a Sport).

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Stříbrný Lukostřelec ČR 2016:

Historické dědictví
Kaliningradské oblastní historicko-umělecké muzeum - výstava Pruské cesty Karla IV.

Mezikulturní komunikace
Alšova jihočeská galerie – výstava Ilja Repin a ruské umění

Byznys a obchodní komunikace
Společnost PETROF – 150 let spolupracujeme s Ruskem

Vzdělávací programy
Mezinárodní kulturní institut Klíč – projekt Povídejme se rusky!

prochazkova lenka spisovatelka

Mediální komunikace
Spisovatelka Lenka Procházková – článek Živé duše – portál inosmi.ru

Sport
Royal Golf Club Mariánské Lázně - získávání zájmu ruských turistů o golf

Osobnost
Karel Gott

Speciální cena
Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost - festival ARS-Poetika. Puškinův památník.

Více:
https://www.lukostrelec-pr.cz/cz/index.php/
www.accedogroup.com
www.facebook.com/AccedoCZSK

Fotografie z akce zde:


Inspirující myšlenky...

Lidstvo zcela evidentně spěje k úpadku: Šílený kolotoč výroby se netočí pro spotřebu, ale pro další výrobu. Tzv. konzumní společnost ve své podstatě nemá čas nic konzumovat. Jejím skutečným, byť skrytým cílem není spotřeba, ale výroba. Proto je potřeba najít v sobě vůli k rozbití onoho začarovaného kruhu a dopustit se suverénního, svobodného činu. Vymanit se ze sociální determinovanosti, která není ničím jiným než dovedně kamuflovaným otroctvím: otroctvím, které ovšem stejnou měrou postihuje bankéře i nádeníka. Je to otroctví práce, ve smyslu užitečné činnosti. Neboť člověk se odcizil sám sobě, to znamená zvířeti, které v něm přebývá.
Georges Bataille, Svrchovanost