stribrny lukostrelec cr

Cena Stříbrný lukostřelec – ČR byla zřízena v roce 2016. Cílem soutěže Stříbrný lukostřelec – ČR je představit a podpořit projekty, které napomáhají rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů.

Cena Stříbrný Lukostřelec byla v Rusku zřízena v roce 1997 a zúčastnilo se jí dosud více než 4000 projektů.

Prvnímu ročníku ocenění Stříbrný Lukostřelec – ČR udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Osobností za celoživotní přínos byl vyhlášen pan Karel Gott, který přítomné hosty pozdravil formou video pozdravu, a např. v kategorii „Mediální komunikace“ zvítězila spisovatelka Lenka Procházková se svým textem „Živé duše“. Během slavnostního večera vystoupil také Pianista roku 2015 Tomáš Impellizzeri.

V rámci soutěže se posuzovali projekty, které prohlubují komunikaci mezi Ruskou federací a Českou republikou. Do prvního ročníku soutěže bylo nominováno celkem 26 projektů v 7 kategoriích (Historické dědictví, Mezikulturní komunikace, Byznys a obchodní komunikace, Cestovní ruch a lázeňské programy, Vzdělávací programy, Mediální komunikace a Sport).

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Stříbrný Lukostřelec ČR 2016:

Historické dědictví
Kaliningradské oblastní historicko-umělecké muzeum - výstava Pruské cesty Karla IV.

Mezikulturní komunikace
Alšova jihočeská galerie – výstava Ilja Repin a ruské umění

Byznys a obchodní komunikace
Společnost PETROF – 150 let spolupracujeme s Ruskem

Vzdělávací programy
Mezinárodní kulturní institut Klíč – projekt Povídejme se rusky!

prochazkova lenka spisovatelka

Mediální komunikace
Spisovatelka Lenka Procházková – článek Živé duše – portál inosmi.ru

Sport
Royal Golf Club Mariánské Lázně - získávání zájmu ruských turistů o golf

Osobnost
Karel Gott

Speciální cena
Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost - festival ARS-Poetika. Puškinův památník.

Více:
https://www.lukostrelec-pr.cz/cz/index.php/
www.accedogroup.com
www.facebook.com/AccedoCZSK

Fotografie z akce zde:


Inspirující myšlenky...

Zkoumáme minulé věky a útrpně usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám... Jaká je příčina, že nevznikají v mozcích našeho věku podobné myšlenky jako v mozku Homerovu, Sofoklovu, Aeschylovu, Euripidovu, Aristofanovu, Shakespearovu, Cervantesovu, Danteovu, Miltonovu, Petrarcovu, Tassonovu, Calderonovu, Moliérovu, Voltairovu, Rousseauovu a jiných? Jeť snadněji cizím mozkem mysliti, cizí myšlenkou se honositi a oblažiti sebe i jiné, než vlastní myšlenku z mozku svého vykřesati. A přece žijeme ve věku – pokroku! V čemž se ale jeví tento pokrok?
Jakub Arbes (1840 – 1914), Mozek Newtonův