skripec nejhorsi knihy roku

Odborná porota Obce překladatelů ve složení Vratislav J. Slezák, Jiří Hanuš a Jan Seidl udělila dne 17. května 2013 na veletrhu Svět knihy letošní překladatelské anticeny Skřipec a Skřipeček.


Skřipec
(beletrie)

obdržely rovným dílem dva tituly: (Ne)milostivé léto L.B. autorky Very Vogeler, překlad z němčiny Jindřich Brož, vydalo nakladatelství BVD v roce 2012,
a kniha s názvem Jáchymov autora Josefa Haslingera, překlad z němčiny Libuše Čižmárová, vydalo nakladatelství Jota v roce 2012.

Skřipeček za nebeletristický překlad.
obdržela publikace s názvem Stalin autora Jeana-Jacquesa Marieho, překlad z francouzštiny Tereza Cihelková, vydalo nakladatelství Naše vojsko v roce 2011.

Texty projevů, které přednesli členové poroty:

dr. Seidl - průvodní slovo a podrobné odůvodnění Skřipečku: ke stažení zde

dr. Slezák - podrobné odůvodnění Skřipce: ke stažení zde

dr. Hanuš - zpráva o překladu knihy One Percenter Land od Williama C. Duncana (přel. Monika Hilovská, nakl. Bodyart Press, Žďár nad Sázavou, 2012), který se dostal do užšího výběru: ke stažení zde

https://www.obecprekladatelu.cz/


Inspirující myšlenky...

Postavení ženy se vyznačuje tím, že žena, která je jako každá lidská bytost autonomní svobodou, objevuje sama sebe a hledá se ve světě, kde ji muži nutí pokládat se za tu Druhou a chtějí z ní udělat objekt, odsoudit ji na imanence, protože její transcendence se stále překračuje jiným podstatným a suverénním vědomím. Dramatem ženy je konflikt mezi základním požadavkem každého subjektu, který se vždy pokládá za podstatný, a požadavky situace, která z ní dělá nepodstatnou bytost. Jak se může žena v daných podmínkách stát lidskou bytostí? Které cesty jsou pro ni otevřené a které naopak vedou do slepé uličky? Jak dosáhnout nezávislosti v závislosti? Jaké okolnosti omezují svobodu ženy, a může je překonat? To jsou základní otázky, které chceme objasnit. To značí, že přemýšlela o možnosti jedince, nebudeme je měřit pojmy štěstí, ale svobody.
Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví