magnesia litera symbol

Strach z úplného bojkotu literární ceny Litery a oprávněný tlak veřejnosti  i ostatních autorů donutil Mandyse z Litery a Prchala, aby pochopili, že osobní zájmy nemohou v této zemi úplně vše a zrušili název ceny po Seifertové.

Vyjádření nakladatelství Baobab k pojmenování ceny Magnesia Litera pro děti a mládež Cenou Lucie Seifertové

Letošní cena Magnesia Litera za knihy pro děti a mládež byla přejmenována na Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež – jménem autorky a ilustrátorky nakladatelství Petr Prchal, které cenu sponzoruje. Považujeme za naprosto nešťastné a nemístné, aby cena za vynikající dílo pro děti a mládež byla pojmenována podle současné autorky několika knih, jejichž kvalitu jistě prověří její další práce a čas. Znamená snad, že pokud je jedna kniha autora oceněna a jmenována na Knihu desetiletí, stává se automaticky klasikem, podle něhož se má pojmenovat cena? A může si tedy každý z nakladatelů zasponzorovat cenu svého oblíbeného autora? Považujeme toto pojmenování za reklamní tah jejího nakladatele a muže, kterým se devalvuje a degraduje celý náš obor i cena samotná. Zásluhy a dobré jméno si nelze koupit sponzoringem...

Představa, že cenu Lucie Seifertové přebírá Pavel Šrut, Daisy Mrázková, Iva Procházková, Alžběta Skálová a mnozí další, je naprosto absurdní.
Vypovídá také o absenci kritického myšlení poroty dětských knih a organizátorů ceny. Nakladatelství Baobab se proto letos od této ceny distancuje a své knihy ze soutěže stahuje.

Za nakladatelství Baobab Tereza a Juraj Horváthovi, Bára Čermáková


Inspirující myšlenky...

V 19. Století, kdy maloměšťáci začali imitovat noblesu, snažili se mluvit vzdělaně. Ovšem nemajíce vzdělání. A snažili se chovat vychovaně, nemajíce vychování. Imitovali. Proto byli tak přepjatí. Považovali za vulgárnost ledacos, co se ani v nejvyšších kruzích za vulgární nepovažovalo. To se zachovává u mnoha lidí dodnes... Druhý extrém ovšem je, že zase mnoho lidí mluví hrubě a vulgárně a sprostě, aby jaksi zdůraznili svou lidovost. Vykládají si mylně lidovost, jako si tamti vykládali mylně dobré mravy... Ano, souhlasím, kultura naší řeči hodně upadla. Obludná zdeúřední slova, která si vymýšlejí docela zbyteční lidé bez jazykového citu, zamořila noviny, úřední spisy i korespondenci, ba i ústní projevy.
Jan Werich