kocka citarny knihyMěstskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové.
Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.

Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:
Městská knihovna Nová Včelnice - Jihočeský kraj
Městská knihovna Sedlčany - Středočeský kraj
Městská knihovna Ostrov
Knihovna M.J. Sychry Žďár nad Sázavou
Knihovna města Hradce Králové
   
Zvláštní ocenění získala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují,
která půjčila každému obyvateli svého města v průměru 9 výpůjček. Od firmy LSE Integracion získala bibliobox, tj. zvláštní schránku umístěnou mimo budovy knihovny, která umožňuje vracení vypůjčených knih nezávisle na provozní době.

Knihovna města Hradce Králové
Knihovna města Hradce Králové je zřízena Statutárním městem Hradec Králové. Byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Široké spektrum knihovnických a informačních služeb nabízí všem návštěvníků v hlavní budově a v jedenácti pobočkách. Její prostory jsou volně dostupné všem registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Knihovna patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám ve své velikostní kategorii. 20. března 2013 byla otevřena nová ústřední budova knihovny s názvem Centrum celoživotního vzdělávání. Rekonstrukce objektu bývalé továrny Vertex a její vybavení bylo financováno z evropské dotace. Nová ústřední budova nyní nabízí 5500 m2 plochy pro čtenáře i pracovníky knihovny. Veřejnosti se nabízí 25 000 svazků ve volném výběru, specializované hudební oddělení s největší sbírkou CD a not v republice, referenční centrum a Informační středisko Europe Direct, nové dětské oddělení s bohatým programem pro malé i větší čtenáře, zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Pro doplňkové služby a akce slouží víceúčelový sál/galerie s kapacitou cca 160 míst a 2 menší přednáškové sálky pro cca 30 posluchačů. K dispozici je též literární kavárna, terasa se zahradou a letní čítárnou a další výstavní prostory ve foyer v prvním patře. Knihovna změnila svůj vizuální styl a nabídla skutečně bohatou nabídku různých typů programů - výstavy, přednášky, semináře, workshopy, koncerty, hry, soutěže a exkurze pro různé cílové skupiny.

https://www.knihovnahk.cz/

Cena knihovna roku 2013 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cena byla slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2013“ v Týdnu knihoven 2013.

Více o soutěži >>


Inspirující myšlenky...

Od chvíle, kdy si je člověk schopen uvědomovat každý svůj škodlivý a asociální skutek, stává se takový skutek neospravedlnitelný. Křesťanství takové případy omlouvá, nazývá člověka chybujícím a... projevuje mu i nadále svou zaslepenou lásku! A kolotoč násilí se točí dál.
Misantrop