fencl ivo v televizi

Po knize Smíš zůstat mrtev je to už druhé ocenění pro Ivo Fencla, Tentokrát čestné ocenění za román Domek pana Stilburyho.


Více o oceněné knize:
Domek pana Stilburyho, čtivý román Ivo Fencla

domek pana stilburyhoIvo Fencl (*16. 4. 1964, Plzeň)
studoval na ČVUT a UK v Praze (1982−1986, nedok.). Učitel, pošťák, geodet. Autor stovek článků, desítek povídek, několika básní, autor nebo spoluautor desítek knih. Člen České společnosti S. Holmese, Sdružení přátel J. Foglara, české Obce spisovatelů.

Poslední knihy Ivo Fencla:

Američan zemře v Brdech (2008)
Královská zábava (2010, s Ondřejem Neffem)
Dvě tváře doktora Jekylla (2012, doslov Vladimír Novotný, ilustrace Marek Škubal)
Rok Joriky (2012, ilustrace Lukáš Kudrna, vč. textů z Literárních novin a Plz. literár. života)
Gotická kobka aneb Třináct milionů způsobů jak zemřít (2013, iniciáční "román o bloudovi" připsaný "Radce, Katce a Jakubovi")
Styky s Jorikou aneb Obvyklý příběh doktora Jekylla a pana Hyda (2013, doslov Martin Petiška)
Domek pana Stilburyho (2013, doslov Viktor Viktora)
Básnické mezisvěty otců a jejich synů k prahu bolesti (2014, s Ivo V. Fencl, ilustrace Ivo Fencl)


Inspirující myšlenky...

Člověk se stal soudcem. --- „Ještě slovo,“ zavolal na něho majestátní lev, „než vyneseš rozsudek! Podle jakého pravidla, člověče, chceš určit naši cenu?“ --- „Podle jakého pravidla? Bezpochyby,“ odpověděl člověk, „podle stupně, v jakém jste mi více nebo méně užiteční.“ --- „Znamenitě!“ odpověděl uražený lev. „Jak hluboko bych pak musil stát pod oslem! Ty nemůžeš být naším soudcem, člověče! Opusť shromáždění!“
Gotthold Ephraim Lessing, Bajky