jungmannova cena

Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad loňského roku obdržela Anežka Charvátová za překlad románu ze španělštiny. Tím byla kniha Roberta Bolaňa nazvaná 2666.


Jak jsme se z tisku dozvěděli, je tato cena udělována na počest sv. Jeronýma, katolíky ustanoveného tzv. ochránce překladatelů.  A nutno dodat, že takový přívlastek působí víc než komicky nebo spíš katolicky. Inu je vidět, že obavy o tom, že církevní restituce budou měnit kulturní českou tvář, byly už před rokem oprávněné. Je možná na místě, aby organizátoři upravili pro příští rok podmínky a zařadili i novou cenu pro katolického překladatele.

Další ceny získali:

Jan Jeništa za překlad románu Michaela Witkowského Královna Barbara z polštiny, který vydalo nakladatelství Fra,
Jitka Lukešová za překlad románu Giba Mihaesca Ruska (nakladatelství Havran), který převedla z rumunštiny.
Prémii Tomáše Hrácha pro mladého překladatele dostal Čeněk Matocha
za překlad románu Johna Hardinga Florence a Giles (nakladatelství Plus) z angličtiny.

Do síně slávy byla zapsána germanistka Věra Koubová, známá překlady díla Franze Kafky. Přeložila jeho Deníky 1913-1923, Deníky z cest, povídku Topič či Dopisy Mileně, ale také například Novalisovy aforismy Zázračná hra světa, několik prací Friedricha Nietzscheho.

Inspirující myšlenky...

Na celé člověčenstvo padá cosi jako mrazivý stín hrůzy. Co jiného je ta frenetická poživačnost, ta neúkojná žízeň po zábavě a rozkoši, to orgiastické rozpoutání, které se zmocnilo dnešních lidí? To není jen ovoce nebývalého hmotného blahobytu, nýbrž zoufale přehlušovaná úzkost z rozvratu a zániku. Sem s poslední číší, než bude s námi konec! Jaká hanba, jaké třeštění! Chcete číst ohnivé mene tekel, napsané nad hodokvasem lidstva? Pohleďte na světelné nápisy, které po celé noci září na zdech hýřících a prostopášných měst!
Karel Čapek