jungmannova cena

Slavnostní vyhlášení 21. ročníku Ceny Josefa Jungmanna za nejlepší překlad uplynulého roku a dalších tvůrčích ocenění významných překladatelských počinů proběhl v v Goethe Institutu v Praze 4. října 2012.

Hlavní cena Josefa Jungmanna byla udělena Josefu Rauvolfovi za překlad amerického románu Vize Codyho od Jacka Kerouaca (vydalo nakl. Argo).

Tvůrčí prémie
Alice Flemrová za překlad italského románu Hmatatelný čas od Giorgia Vasty (vydal Odeon)
Vladimír Piskoř za překlad finského románu Zahradník pana Darwina od Kristiny Carlsonové (vydala Mladá fronta).
Barbora Gregorová za překlad polského románu Prcek od Mirosława Nahacze (vydalo nakl. Dybbuk)
Jitka Jílková za překlad z němčiny románu Zimní putování od Elfriede Jelinekové (vydala Mladá fronta)
Tomáš Dimter za překlad německého románu Jak voják opravuje gramofon od Saši Stanišiće (vydal Labyrint).

Prémii Tomáše Hrácha pro mladé překladatele
Eva Dobrovolná za překlad německého románu Axolotl roadkill od Helene Hegemannové (vydal Odeon).

Sín slávy
Martin Hilský za souborného vydání Shakespearova díla v jeho překladech (vydala Academia).

Porota: Václav Jamek (předseda), Jarmila Emmerová, Božena Koseková a Zdeněk Beran


Inspirující myšlenky...

Kromě lhostejnosti většiny a sadismu primitivů mě nejvíc rozhořčuje argumentace řady vzdělaných lidí, že zvířata nemohou mít žádný práva, neboť je neumějí sdělit, formulovat a brát se za ně. Každý kdo jen krůčkem poodstoupí z pozic atropocentrismu, zjistí, že svá přirozená práva na důstojný život mají nejen lidé, ale stejně tak zvířata a další živé bytosti, včetně živlů, ostatně celá planeta je živoucí bytost. Povinnosti vyplývající z lidské přirozenosti je uskutečnit a chránit práva nejen lidská, ale kromě jiných také práva zvířat. Ti, kteří se o to pokoušejí, jsou většinou zesměšňováni a uráženi, jejich činnost bagatelizována. Přesto i ta nejmenší pomoc zvířatům vede v důsledku k záchraně člověka a je s ní nerozlučně spojena.
Jitka Stehlíková, básnířka