denemarkova portret swallow

Radka Denemarková převzala knižní cenu Georga Dehia 2012. Držiteli německé knižní ceny Georga Dehia pro rok 2012 se stali Peter Demetz za své celoživotní dílo a Radka Denemarková za knihu Peníze od Hitlera (německy Ein herrlicher Flecken Erde, DVA, 2009, 2011).
Oceněna byla také překladatelka Eva Profousová, která knihu přeložila do němčiny.

Knižní cenou Georga Dehia oceňuje Německé kulturní fórum východní Evropy spisovatele, kteří ve svých dílech fundovaně zkoumají společné kulturní dědictví a tradice v každém z východoevropských regionů, kde v běhu historie žili i němečtí obyvatelé, a přispívají svým dílem k oboustrannému porozumění a interkulturnímu dialogu.

Ocenění je udělováno každé dva roky, letos se uděluje již popáté.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Berlíně. Hosty uvítal Harald Roth, ředitel Německého kulturního fóra východní Evropy. Úvodní proslov pronesla Ingeborg Berggreen-Merkelová, vedoucí oddělení zmocněnce spolkové vlády pro kulturu a média. Po předání cen vystoupili Hans Dieter Zimmemann (laudatio na Petra Demetze) a Andreas Kossert (laudatio na Radku Denemarkovou).

Tato cena je zaštítěna jménem Georga Dehia (1850–1932), německého kunsthistorika, jehož pohled na regionální souvislosti a památkovou péči se stal základem, na který se orientuje i práce Německého kulturního fóra východní Evropy.

Vyjádření poroty

"Ein herrlicher Flecken Erde je četba, která člověkem doslova otřese. Román vypráví klasický příběh perzekuce a vyhnání, a také boje za dosažení spravedlnosti. Radka Denemarková vytvořila podstatný a literárně velice zdařilý příspěvek do velké kroniky dějin německo-česko-židovských vztahů."


Inspirující myšlenky...

Argumentační klam (též řečnický trik) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné porušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů. Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravidla jej nezastává). Ten demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat. Např.: Zastánci potratů vám budou tvrdit, že jít na potrat je levnější, než kupovat výbavu pro dítě. To je ale zjevný nesmysl – do ceny potratu je totiž třeba započítat i nezbytnou hospitalizaci, nemluvě o tom, že na výbavu pro novorozence naše vláda nabízí zvláštní sociální příspěvky. Je tedy jasné, že neexistují žádné rozumné důvody, proč potraty povolovat.
Koukolík