KRAMERIOVA CENA ANM
Je to již IV. ročník udělování Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku, zároveň je již cenou česko-slovenskou. Cena je čím dál víc napadána především novináři z aktuálních krejčovských dílen, což svědčí o tom, že se jedná o jednu z mála nezávislých cen v Česku.

Ocenění od předsedy Asociace nezávislých médií, Mgr. Stanislava Novotného, převzali:

Václav Dvořák
Pavel Chrastina
Eva Kantůrková
Ruslan Petrovič Kocaba
Martina Kociánová
Boris Koróni
Markéta Šichtařová

Více: https://krameriova-cena8.webnode.cz/

 


Inspirující myšlenky...

Zkoumal jsem povahu a sklony "nižších živočichů" (takzvaných) a srovnával jsem je s povahou a sklony člověka. Dospěl jsem k pokořujícímu poznatku, neboť mě nutí, abych se zřekl své viry v Darwinovu teorii o vzestupu člověka od nižších živočichů, poněvadž se mi teď zdá, že tahle teorie by měla být nahrazena teorií novou a pravdivější, a ta nová a pravdivější by se měla jmenovat Sestup člověka od vyšších živočichů.
Mark Twain, Proklaté lidské plemeno