Knihy

Homo homini lupus. Člověk člověku vlkem, rčení, které v Plautově Komedii oslovské pronáší škarohlíd, který vidí v lidech jen to nejhorší. Aforismus použil také anglický filosof Thomas Hobbes v úvodu svého díla O občanu nebo Sigmund Freud ve spisu Nespokojenost v kultuře. Nicméně je třeba říct, že vlci jsou ve své podstatě mnohem mírumilovnější smečkou než smečka lidí. Zvláště, když jim jde o moc a majetek.