Knihy

Odpoledne 24. října 1917, čtyři dny po svatbě, mě žena překvapila pokusem o automatické psaní. Co z neuspořádaných vět přicházelo v téměř nečitelném rukopisu, bylo tak vzrušující a někdy tak hluboké, že jsem ji přesvědčil, aby se každý den hodinu nebo dvě věnovala neznámému spisovateli. Asi po půl tuctu sezení jsem se nabídl, že až do konce života budu uspořádávat a vysvětlovat rozptýlené a neúplné věty. Ne, byla odpověď, přišli jsme, abychom ti dali metafory pro poezii.
William Butler Yeats (1865-1939) v knize A Vision