valenta skola historie 600
Už v roce 1988 bylo v USA zjištěno, že asi 20% dětí trpí jednou nebo více porucharni vývojovými, učení nebo chování.

Mezi 12. - 17. rokem trpí některou z nich každý čtvrtý dospívající. Úroveň školních znalostí měřená standardními testy mezi r. 1960 - 1990 velmi klesla.
Pouze jedno ze sedmi dětí má v osmé třídě matematické znalosti tomuto ročníku odpovídající. Polovina sedmnáctiletých Američanů neumí počítat s desetinnými čísly, procenty, neumí rozlišovat jednoduché geometrické obrazce.
Koukolík, Fyziologický základ chování člověka ve vazbách na trvale udržitelný vývoj a uchování vztahů člověk - příroda. Praha 1994

Situaci v Česku dokresluje tato zpáva + fotografie v titulce:
„Novela přináší možnost dosažení středního vzdělání bez toho aniž by školáci u maturity uspěli. Není v zájmu státu ani školáků, aby po 4 letech SŠ studia skončili se vzděláním základním“
Ministr školství Robert Plaga / 8.7. 2019 / jednání vlády

Stav školství v Česku je kombinace levicového záměru, kolektivní stupidty a aplikace různých, vzdělání degradujících experimentů, jako je např. inkluze. Více ZDE
Zkušená kantorka Lubomíra Moudrá o nesmyslnosti současné inkluze v českém školství

2015/ Valachová (ČSSD):
Učit mohou jen lidé s pedagogickým vzděláním.
2019/ Plaga:(ANO)
“Nikdo to nechce dělat, takže můžou učit i ti, co slíbí, že si ho do 3 let dodělají.”
2030/ XY: (Názor zastává ětšina pol. stran)
Není třeba pedagogického vzdělání. Děti vstupují do života přirozeným výběrem, všechno si najdou na internetu. Což v mnoha zemích už funguje. Navíc vzdělávací soustava je přežitek. Úplně bude stačit, když lidé dostanou certifikát za vyplnění jednoduchého testu ze základních společenských témat: progresivismus, geopolitika: Rusko, Čína - špatně; EU - dobře etc.

kolibal stanislav portret

Pořad ČT o výstavě Stanislava Kolíbala jsem viděl. Opravdu mimořádná pitomost. Pak jsem četl článek prof. M. Knížáka, který českotelevizní výpotek jasně formuloval na svém webu: www.knizak.cz : Zde je.

"ČT odvysílala program o výstavě Stanislava Kolíbala ve Veletržním paláci, který sestával z toho, že ředitelka moderní sbírky, což je cizinka neznající slovo česky a samozřejmě kajn ánunk o českém umění. Chodila po výstavě a vykládala jako paní učitelka o tom jaké jsou a jak vypadají (i když byly vidět) jednotlivé Kolíbalovy věci způsobem na úrovni vyučování nižších tříd základní školy. K tomu příšerná kamera, která diváka jen mátla.
Stanislava Kolíbala k tomu nepřizvali i když by měli být rádi, že tento klasický autor pozdní české moderny ještě žije (*1925) a navíc je schopen o své práci uvažovat a hovořit. A ještě to celé bylo v angličtině. Nemám s angličtinou problém, celý život jí používám, ale považuji za nesmyslné, aby v ČT zařadili zcela nesystémově jeden program (český program vyrobený českou televizí v Čechách pro Čechy) celý v angličtině. Ve světových muzeích pracuje řada lidí z jiných zemí, ale vždy komunikují v řeči země, v níž působí.

Byl to zkrátka medailonek o holce z Británie, kterou do Česka přitáhl nějaký hloupý a světachtivý Čech a natočila ho hloupá televize. Výstava, kterou dával dohromady samozřejmě Kolíbal a zaměstnanci NG jen následovali jeho pokyny, patří mezi jeho nejlepší. Prostor Malé dvorany jí sluší a monumentalizace některých drobnějších prací jí dodává velkorysosti. O to smutnější je, že kvůli bláznivé pandemii je galerie zavřená a televizní informace je tak pitomoučká."

peterson 12 pravidel pro zivot

Míra schopnosti se učit, chápat, pamatovat si a hledat souvislosti vždy závisí na naší genetické vybavenosti. Ale i naše geny se do jisté míry vyvíjí na základě vnějších podnětů.

Rozvoj naší inteligence vyžaduje mnoho práce, ale vždy si musíme kriticky uvědomovat naše limity a naučit se s nimi co nejkvalitněji žít.

Pokud si někdo například myslí, že když dítě studující humanitní obor, nebude potřebovat matematiku, pak se mýlí.


Matematika pomáhá rozvíjet matematické, logické myšlení, což je protiklad studia, kde je kladený důraz převážně na pamět a drilování dat. Nejde o to umět integrály, jde o rozvoj jiného způsobu myšlení a schopnost hledat souvislosti.

Mimochodem: US armáda po dlouholetých průzkumech došla k závěru, že pokud máte IQ menší jak 83 (asi jeden z 10) nemůže takového člověka vycvičit vůbec k ničemu.
Je nepoužitelný v jakémkoliv jiném resortu společnosti, protože nadělá víc škody jak užitku. Co s tím nikdo neví, a neví to ani v Evropě.

Kanadský vědec Jordan B. Peterson
Jeho kniha 12 pravidel pro život je protijed proti chaosu vznikla na základě starších příspěvků p. Petersona na poradenském webu Quora, kde lidé kladou otázky a hlasují pro nejlepší odpovědi.
P. Peterson tam přispíval ve volném čase porůznu poradami, jak vést život, a pozoroval, které příspěvky čtenáře zaujaly a získaly vysoké hodnocení. Na základě těch úspěšných pak sepsal příručku.

Koronavirus je RNA-virus, který se normálně šíří především pomocí přímého kontaktu s postiženou osobou. Viry jsou běžně odpovědné za asi 10-30% nemocí z nachlazení na celém světě ale jejich dominiem je zejména Asie.

Nová varianta viru Wu-Chan (dále jen 2019-nCoV) je ovšem jiná.
Jednak se šíří kapénkovou infekcí, čili onemocníte mnohem snáz než u jiných typů koronavirů a rovněž invazivita viru je nesrovnatelně vyšší. 2019-nCoV způsobuje respirační infekty, které asi ve 30 % případů mohou vyústit v pneumonii, ARDS a následné selhání jater a ledvin zřejmě mechanismem tzv. „respiračního (oxidativního) vzplanutí“, což je (podobně jako tzv. španělské chřipky) bouřlivá nespecifická imunitní reakce na antigen, se kterým se tělo doposud nesetkalo. Více>>

Podle mnoha odborníků (např.Peková) se jedná o kombinaci přirozeného viru v určitých částech silně mutovaného zřejmě lidskou činností.

WHO předkládá denně aktuální údaje z celého světa.
Nedovídáme se ovšem relevantní údaje. Jako npř. stáří, jakou nemocí pacient trpěl, jakou úlohu hrál koronavirus v jeho úmrtí. To celkově statistiku velmi zkresluje.
Každopádně je jasné, že virovou infekcí nejvíce trpí lidé z velmi oslabeným imunitním systémem, staří lidé s oslabenou imunologickou reakcí.

Imunita v české kotlině vůči viru není žádná, na infekci neexistuje žádný účinný lék, vakcíny, které některá světová pracoviště avizují, mohou být i při největším urychlení všech procesů hotovy ke komerčnímu využití za rok.
NEJÚČINĚJŠÍ ochrana je skutečně ROZUMNÉ omezení pohybu a zabránění šíření + pravidelná hygiena. Zvláště, když vir není dostatečně prozkoumán.

Příznivé ale je, že čím později v průběhu epidemie se virem nakazíte, tím méně agresivním kmenem viru onemocníte a tím pravděpodobněji se uzdravíte.
Je to z důvodu obecné biologické zákonitosti, že se v průběhu epidemie „darwinisticky“ selektují kmeny, které nechají hostitele déle a častěji naživu, aby předal infekci více dalším hostitelům.

spacek

Na počátku byla dobrá vůle. Německý přistěhovalec Eugene Schieffelin miloval Shakespeara a miloval ptáky z jeho děl a chtěl lidem z Evropy obohatit život v Americe něčím skutečně evropským.
Toužil po tom, aby v newyorském Central Parku hnízdily všechny druhy zpěvných ptáků zmíněných v Shakespearově díle.

Když ale 6. března 1890 přivezl Schieffelin do New Yorku 60 špačků, vůbec netušil, jaká katastrofa nastane.

Špaček je totiž mimořádně přizpůsobivý, ale také velmi agresivní druh ve svém životním prostoru.
Už v letech 1920-30 se rozšířili k Mississippi a před druhou světovou válkou dorazili až do Kalifornie.
Dnes je v Americe na 200 miliónů špačků, kteří ve velkých hejnech likvidují vše, kam doletí.
Jen v roce 2012 jich v US zabili na 1,2 miliónů a nestalo se vůbec nic.
Podcenění nebezpečných špačků mělo za následek havárii letadla, které se s hejnem srazilo 4.10.1960 v Bostonu. Zemřelo tehdy 62 lidí.

A tak hloupost, nadšení i naivita německého přistěhovalce způsobila neřešitelnou katastrofu, která dodnes přetrvává. A je varováním i pro dnešní společnost.

Co je tedy invazivní druh?
Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu.

greta materidouska klima

Pedophrasty neboli pedofrastie se používá v propagandě při prosazování jakýkoliv názorů. Argumenty sdělují bezbranné děti, protože opravdu málokdo by zpochybňoval jejich pravost nebo zdroj jejich prohlášení. Často se používají symbolické fotky.

Příklad: Greta a změna klimatu
PR figura Greta má údajně reprezentovat rozčílení nad bezohledností lidí, díky kterým se rapidně mění klima na této planetě.Postpubertální a nedovzdělaná Greta je klasickým symbolem a proto nelze na ni klást racionální požadavky. Je medializována jako prorok. Proto s ní nelze vést polemiku.
Očekává se, že bude katalyzátorem přijmutí emočního souhlasu u cílové skupiny bez kritického zkoumání skutečnosti. Ten pak bude využíván k politickým cílům.

Být pionýrskou celebritou v tak mladém věku je strašná životní zkouška.
Horší je ale být dětskou hereckou celebritou. Ovšem dětská politická celebrita, to tu ještě nebylo. Copak se asi s Gretou Thunberg stane za pár let? Gusta Fučíková? Ptá se spisovatel Ondřej Neff ZDE

PIONÝRKA GRETA

Greta naklonila svou hlavičku nad zeleným pionýrským šátkem a jasným pohledem spočinula na modrých dálkách, kde v šiku na planetu útočí ty zlé, neduživé, molekuly ceodvě.
Posmutněla. Důvěrně se nakloní a vypravuje.
Vypravuje o své rodné globální straně, o dvanácti posledních letech lidstva, o pionýrském oddíle piár soudruhů, o době, kdy blbci padali z nebe,
vzpomíná na modré soudruhy, v jejichž objetí vřelém nachází ideovou pravdu jedinou.
Je statečná ta naše pionýrka Greta, ta naše nová Gusta Fučíková.

inkluze skola

Vezměme si například malého kluka, který je přesvědčen, že je velice inteligentní, tak jak ho to učí doma i ve škole, protože má právo být vždy pochválen i za to, co nedělá dobře nebo prostě na to nemá.
Představte si, že jednoho dne se před školou zúčastní nějaké diskuse s mnohem inteligentnějším žákem. V této diskusi prohraje a má pocit, že se zesměšnil a před ostatními se okamžitě snaží najít nějaké ospravedlnění.
Jakmile ale přijde ze školy domů, uvědomí si plně rozdíl a začne o sobě pochybovat. Čím větší rozdíl v debatě nastane, tím víc nenávisti v klukovi zůstane.

A to vše z jednoho důvodu. Nenaučil se vidět svět v jeho rozdílnosti a už vůbec nevnímá rozdilnost vlastní. Učili ho doma i v inkluzívní škole, že všichni jsme si rovni a všichni máme právo na úspěch. Nenaučil se k různorodosti světa přistupovat realisticky a sebekriticky.

Ne každý může být inženýr, ale hodně dětí může být dobrými řemeslníky a mít stejně naplněný život jako lidé s diplomem. Učíme děti aby byly stejné, učíme je o lidských právech, ale ne o povinnostech ve světě, který nemůže být pro všechny stejný, protože je nastavený pro ty nejlepší, pro ty nejsnaživější a nejpracovitější.

Kdo je líný nebo prostě na některé úkoly nemá a kdo jen čeká až pro něho společnost něco udělá může rychle padnout až na dno.

Při prvním skutečném střetu s realitou takoví lidé zkolabují. Občas jako děti, ale mnohem častěji jako dospělí.

P.S. Bavíme se dětech mentálně zaostalých, nikoliv o dětech tělesně postižených tak, aby mohly navštěvovat školní zařízení a zapojovat se do normální výuky.

BBC JOHNSON

Britská vláda premiéra Borise Johnsona se chystá zrušit koncesionářské poplatky jdoucí na veřejnoprávní stanici BBC. Nahradit by je měl předplatitelský model.

Před úplným zrušením povinných poplatků za veřejnoprávní média se bude vláda snažit do roku 2022 o dekriminalizaci jejich neplacení.
O dekriminalizaci neplacení poplatků se uvažovalo už před několika lety, ale těsným poměrem 178:175 to zablokovala Sněmovna lordů, která navrhované změny odmítla.

Licenční poplatek je poměrně vysoký a hodně jej zvýšila právě labouristická vláda v letech 1997–2010; tehdy rostl v podstatě každoročně. Ale velký skok nastal i za Thatcherové.

Současný poplatek za příjem barevného vysílání je 154 liber na rok, tedy zhruba 4600 Kč, což je na evropské poměry poměrně drahá služba.

Podle The Sunday Times bude britský premiér Boris Johnson nesmlouvavý a tvrdý, neboť je přesvědčen, že je třeba provést seriózní reformu, která omezí velký počet rádií, jejich počet je 61 i počet televizních kanálů, kterých BBC vlastní deset.

Úplné zrušení koncesionářských poplatků se předpokládá v roce 2027.

A co naševaše "objektivní" ČT?
Pan prezident Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Anketa: Jste pro? Ano 97%, Ne, 3%, hlasovalo 18050 lidí.

VÍCE>>/ VÍCE>>

BREXIT EUROSMUTEK
31.ledna zazněl zvony Big Benu. Británie konečně vystoupila z EU. Budoucnost bez modré vlajky s hvězdami posvětila jak královna, tak většina Britů v jediném referendu.

A pak Nigel Farage v Evropském Parlamentě řekl svůj poslední proslov: ZDE
„Tak je to tady, poslední kapitola, konec cesty. 47 let trvající politický experiment, se kterým Britové, upřímně řečeno, nikdy nebyli úplně spokojeni. Můj otec a matka se přihlásili ke společnému trhu, ne k politické unii, vlajkám, hymnám, prezidentům a nyní i ke společné armádě, kterou chcete vybudovat...
...doufám, že toto je začátek konce tohoto projektu. Je to špatný projekt. Není jenom nedemokratický, je antidemokratický a dává určitým lidem moc bez zodpovědnosti. Lidem, které voliči nemohou pohnat k zodpovědnosti. A to je nepřijatelné.”

A Britové vytáhli vlaječky Británie a zamávali europoslanců svoje Goodbye v lepších časech.

Na to arogantně reagovala irská šéfka europléna: „Pokud nebudete poslouchat pravidla, tak budete přerušen. Prosím, odstranili byste ty vlajky? Pane Faragi, odstranili byste ty vlajky, prosím?“ A pak mu odpojila mikrofon a řekla ať si ty vlaječky vezmou sebou. To o samotné EU říká téměř vše.

Big Ben bije jen 2x ročně, na Silvestra a u příležitosti Dne válečných veteránů. 31. ledna odbil Big Ben potřetí. A byla to velká sláva. ZDE ZDE
Boris Johnson vstoupil do dějin jako první premiér, který v pravý čas vyvedl svou zemi z euroříše, která se pomalu proměňuje v totalitní systém, kde vládnou nikým nevoleni byrokrati.

Jen v ČT a v Bakalových dílnách měli redaktoři jediné pravdy DEN MODERÁTORSKÉHO SMUTKU. Ale to je už taková hezká tradice užitečných.

hrzanova volby 600

Velmi populární britský herec, komik, režisér, producent, muzikant a spisovatel Ricky Gervais řekl několik zásadních prohlášení, jako moderátor 2020 Golden Globes. Platí nejen pro světovou komunitu hereček a herců, ale hlavně pro herecké aktivisty v české kotlině, kteří si pletou demokracii a totalitu.

„Takže pokud dnes večer vyhrajete ocenění, nevyužívejte to jako platformu pro politický proslov. Nejste v pozici, abyste mohli veřejnost v čemkoliv poučovat. Nevíte nic o reálném světě. Většina z vás strávila ve škole méně času než Greta Thunberg.
Takže pokud vyhrajete, přijďte, přijměte své malé ocenění, poděkujte svému agentovi a svému bohu a odprejskněte (jděte někam), OK? Je to už tak tři hodiny dlouhé.“

„No, říkáte, že jste se probudili, ale společnosti, pro které pracujete – neuvěřitelné. Apple, Amazon, Disney. Kdyby ISIS spustil streamovací službu, volali byste agentovi, že?“

Kdo je Ricky Gervais?

issova geislerova demonstrace flaubert

Zaujalo nás