inkluze skola

Podle návrhu MŠ /08/2020) by se u maturit od 1.10. 2020 nemělo známkovat. Testy by měly ověřovat minimální úroveň znalostí potřebnou k maturitě a hodnotit by se měly jen slovy "uspěl" či "neuspěl". Hranici úspěšnosti v testech by určoval Cermat, který má státní zkoušky na starosti. Viz:

Cermat je moloch, zřízený MŠMT, nyní pracuje s rozpočtem více než 220 000 000 ročně. 2006 / 90 mil. Zatím neexistuje politická síla, která by tuto organizaci zrušila.

Tento velmi nebezpečný a stupidní návrh navazuje na minulá prohlášení min. Plagy:
„Novela přináší možnost dosažení středního vzdělání bez toho aniž by školáci u maturity uspěli. Není v zájmu státu ani školáků, aby po 4 letech SŠ studia skončili se vzděláním základním“
Ministr školství Robert Plaga / 8.7. 2019 / jednání vlády

Následujeme mílovými kroky imbecilní školní vzdělávání v Americe.
Už v roce 1988 bylo v USA zjištěno, že pouze jedno ze sedmi dětí má v osmé třídě matematické znalosti tomuto ročníku odpovídající. Polovina sedmnáctiletých Američanů neumí počítat s destinnými čísly, procenty, rozlišovat jednoduché geometrické obrazce.
Koukolík, Fyziologický základ chování člověka ve vazbách na trvale udržitelný vývoj a uchování vztahů člověk - příroda. Praha 1994

Výroba jednolité hloupé masy spěchá!


Zaujalo nás