covid 19 84
Bill Gates, hlavní americký specialista na infekční nemoci Fauci a Big Pharma prohráli soudní spor u Nejvyššího soudu USA, když nedokázali, že všechny jejich vakcíny za posledních 32 let byly bezpečné pro zdraví občanů!

Žalobu podala skupina vědců vedená senátorem Kennedym. Robert F. Kennedy Jr. řekl:
"Nové vakcíně COVID bychom se měli za každou cenu vyhnout. Naléhavě upozorňuji na důležité otázky související s dalším očkováním proti Covidu-19. Takzvané mRNA vakcíny nejnovější generace poprvé v historii očkování přímo zasahují do genetického materiálu pacienta, a tedy mění individuální genetický materiál, což je genetická manipulace, která již byla zakázána a dříve byla považována za trestný čin....

Jakmile se mRNA dostane do lidské buňky, přeprogramuje normální RNA/DNA, která začne vytvářet další bílkovinu.
To znamená, že nemá nic společného s tradičními vakcínami!
To znamená, že se jedná o nástroj genetického ovlivňování.
To znamená, že se vůbec nevylučuje, že očkování bude mít dopady na zdraví očkovaných.

Vakcína proti koronavirům NENÍ VAKCÍNA!
Všechny odkazy na zdroje zprávy naleznete na TELEGRAMU:

virus mania
Celá současná virologie je založena na spekulativní publikaci amerického bakteriologa Johna Franklina Enderse (1897-1985) z roku 1954.
Endersovi byla krátce poté udělena Nobelova cena za medicínu za dlouholetou chybnou interpretaci domnělého polioviru, a jeho spekulace o domnělých virech spalniček tak byla povýšena na fakt, který od té doby zůstal nezpochybněn

Je to proto, že o výrocích nositele Nobelovy ceny se v naší společnosti nepochybuje.
To je naprosto protivědecké, protože hlavním úkolem vědce je neustále zpochybňovat sám sebe a vše, aby rozpoznal chybné předpoklady a vyhnul se jim. Žádná teorie v dějinách nevydržela.

Od té doby se uznává, že odumírající tkáň ve zkumavce je důkazem existence viru.
Kdyby se v tomto případě i ve všech ostatních uskutečnily dnes již mezinárodně uznávané kontrolní experimenty, které jsou uznávaným základem každého výzkumu, bylo by možné poznat, že k odumírání nemocné i zdravé tkáně vedou samotné podmínky pokusu.
Ve stuttgartském procesu o spalničkách v roce 2016 bylo nejvyšším soudem potvrzeno, že tato Endersova publikace neposkytuje důkaz o existenci virů.
Přesto je Endersova publikace dílem par excellence, na němž je dodnes založen celý obor virologie.

Ve vědě je to jasné: neexistenci něčeho NELZE dokázat. Pokud však pro existenci něčeho chybí důkazy, je jeho existence přinejmenším sporná.
Corona nám poskytuje jedinečnou historickou příležitost - pro všechny lidi současně - rozpoznat staré vědění jako falešné nebo jako omezené a neúplné. Je čas jednat, lidsky a moudře, dalo by se říci, že i bohulibě.
Celý článek ke stažení  >>

Kniha Virová mánie
Virová mánie. Mýtus infekčních nemocí a germ theory. Na jakém základě fungují nemoci?

 
 

 

 

higgs ekonomie strachu

Drtivá většina mediálních zpráv a politických proklamací je dnes redukovaná mediální zprávy, politické proklamace a mainstreamovou propagandu o koronaviru. Vlády si díky neobyčejné silné mediální manipulaci uzurpovaly v zájmu boje s virem obrovské pravomoci a je otázka, zda se těch pravomocí dobrovolně vzdají po skončení krize.

Problém vysvětluje tzv. „Záklopkový efekt“ (the Ratchet Effect)
Je termín pro stav, který je možný vidět po celém světě. Každá krize vyvolá akce, které nakonec vedou k tomu, že vláda rychle zvýší velikost a rozsah svých pravomocí. V okamžiku, kdy krize pomine, pravomoci a moc vlády se mohou snížit.
Co je však důležité, že se nikdy nesníží na původní úroveň.

Strach byl příčinou vzniku prvních vlád v historii. Nejdříve byly vlády tvořeny válečníky, kteří ovládli poražené a pak jim vládli podle svých pravidel. Ta jim umožňovala rabovat bohatství této skupiny... Později se vlády začaly měnit tak, že se již nedržely u moci díky tomu, že z nich měli ostatní strach, ale proto, že se označily za ochránce před ostatními nebezpečími.

S vývojem průmyslu a urbanizací a změnami života začali mít lidé strach také z ekonomických rizik.
Souvisí to i se změnami životního stylu, kdy lidé už nemohli spoléhat v horších časech na pomoc úzkého kruhu rodiny. První s tím přišla na konci 19. století vláda v Německu, která využila strachu ze sociálních nejistot k tomu, aby se udržela u moci a jako první použila namísto hrozeb jakýsi „úplatek“ ve smyslu sociální pomoci. Dnes již na celém světě vlády hlásají, že úkolem státu je tato pomoc.
Vlády se označují za ochránce, ale zároveň díky tomu berou část bohatství a svobod lidem, o kterých tvrdí, že je chrání. A využívají je ke svým skrytým účelům.

Více: Politická ekonomie strachu Roberta Higgse. Proč je existence všech vlád na strachu závislá

orwell nadechnout se 1984 
Orwellův román 1984 vyšel 8.6. 1949. Kniha svým obsahem předběhla dobu tím, že se bohužel proměnila v příručku pro zavádění korporátního totalismu pomocí liberálného levičáctví. Futuristickou vizi světa ovládaného permanentní válkou tří totalitních, téměř totožných velmocí, můžeme vystihnout citací z uvedené knihy: „Prvotním cílem moderní války... je zužitkovat produkty průmyslu, aniž by se zvýšila všeobecná životní úroveň."

Domyšleno do důsledků, hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti. A proto:
Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou.
Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře.
Cílem Těch dole, kteří jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život, je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni.

Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí.
Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost.
Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře.
Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo.

Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy nedaří dosáhnout svého cíle. Dokud se nespojí...

Fikce geniálního Orwella se mění v postupný návrat k otroctví dokonalých opic-lidí >>

valka

Mainstreamová média, mimo základní informování o humanitární pomoci Ukrajincům, skoro denně vyvolávají paniku a válečnou hysterii místo toho, aby vytvářely podmínky pro uzavření míru a lidského smíru.
O stupidních názorech politiků je už stydno mluvit. Každý den díky této nečinnosti, umírají zbytečně lidé! Jak to kdysi řekla v čété-studiu jedna Ukrajinka Kalouskovi:
"My nepotřebujeme zbraně, my chceme jen mír!"

Výsledkem je šíření nesmyslné a stupidní nenávisti vůči jednomu etniku a obyčejným lidem a celá řada zákazů, jako kdysi za komančů, když se vytvářel obraz společného ideového nepřítele. Viz: Remarque, Na západní frontě klid, nejpravdivější román o zrůdnosti válek

Milánská University of Milano Bicocca zakázala semestrální přednášku o Dostojevském, protože byl Rus. Welská Cardiff Philharmonic Orchestra zakázala hrát Čajkovského, protože byl Rus. The Metropolitan Opera zařazuje ruské umělce na BlackList. Febiofest odebral cenu za životní přínos kinematografii Emiru Kusturicovi. Nakladatelství Argo přestává spoluvydávat dílo ruského spisovatele Sergeje Lukjaněnka.
Rus Daniil Medveděv čelí zákazu Wimbledonu, pokud se nezřekne Putina. Tzv. Turgeněvův dub byl diskvalifikován ze soutěže Evropský strom roku, protože Turgěnev byl ruský spisovatel. Jaromíru Nohavicovi zakázali koncert, protože odmítl  vrátit Puškinovu cenu, kterou dostal od Putina. Národní divadlo zakázalo Čajkovského operu Střevíčky na motivy pohádky Gogola, který byl navíc Ukrajinec.
Ukrajinské šachové velmistryně Maria a Anna Muzychuk budou vyloučeny ze soutěže Lvovským šachovým svazem za to, že odmítly podepsat otevřený dopis vyzývající Mezinárodní šachovou federaci (FIDE) k zákazu ruských a běloruských sportovců.

Stupidními zákazy se nikdy nic nevyřešilo. Ani lidské pokrytectví a blbost zakázat nejde!

ztraceni v ghettu Dalrymple

Jeden producent televize BBC mně nedávno nastínil, jak takové liberální popírání reality může probíhat. Chtěl, aby BBC natočila nepřikrášlené dokumenty o životě ve spodní třetině společnosti, o masové (a vzrůstající) negramotnosti, o masovém (a narůstajícím) nemanželském původu dětí, o rodinách s jediným rodičem, o masovém (a narůstajícím) chuligánství, násilí, bezpráví, narkomanii, závislosti na sociálních dávkách a beznaději.

Doufal, že upozorní na devastující účinky fragmentace, lépe řečeno, atomizace rodiny, již liberální legislativa, sociální inženýrství a neblahé změny v kulturním vnímání od konce 50. let 20. století tak silně podporují.

Jeho nadřízení v BBC přivítali jeho návrhy nejdříve blahosklonně.
Nejprve ovšem popřeli fakta. Když přišel s nevyvratitelnými důkazy o existenci zmíněných jevů, obvinili ho z amorálního šíření paniky.
Když dokázal, že jevy, na něž fakta poukazují, jsou vážné a že se rychle šíří celou společností, sdělili mu, že se s tím nedá nic dělat, protože jde o nevyhnutelnou součást moderního života.
Když namítl, že jsou výsledkem záměrné politiky, chtěli vědět, jestli touží po návratu starých špatných časů, kdy rozhádaní manželé byli nuceni žít spolu.

A když na to odvětil, že co se napáchalo, lze rovněž alespoň zčásti opravit, vytasili nakonec svůj trumf.
Na tak nezajímavé téma nemá smysl něco natáčet. Britskou veřejnost přece nebude nikdo rušit při její neoblomné náměsíčné chůzi ke společenské katastrofě, před níž ji její křehká ekonomická prosperita zcela jistě neuchrání.

Theodore Dalrymple / Ztraceni v ghetu

huxley knihy
Huxley v roce 1958 vyslovil velmi trefnou hypotézu, že budoucnost, které se velmi obává, bude spíše vypadat jako jeho Brave New World, než jako Orwellův 1984.

Myslí si, že budoucí diktátoři nebudou zakládat svůj systém na principu krutého trestání lidí, ale spíše na systematickém manipulování lidí – metodami biologického inženýrství, specifickou výchovou a výukou (Huxleyho hypnopaedia, neboli učení ve spánku, oficiálně zavedená v roce 214 po Fordovi) a pravidelným rozdáváním somy – směrem k žádoucímu chování.
Děsí se proto role moderních propagandistů, manipulátorů a vymývačů mozků.
Děsí se nikdy nekončícího rozptylování lidí prázdnou, mediální zábavou.
Ví, že uniformita, a my jsme ji zažili za totality, vylučuje svobodu jak národní tak individuální, a že horší než lež je zamlčování pravdy a arogantní manipulace s informacemi.

„Optimální populace,“ pravil Mustafa Mond, „je modelována podle vzoru ledovce – osm devítin pod vodou, jedna devítina nad ní.“
„A ti, co jsou pod vodou, jsou šťastni?“
„Šťastnější než ti, co jsou nad ní.“
„I přes to, že konají tak hroznou práci?“
„Hroznou? Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi.
Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka sómy a hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?
Pravda,“ dodal, „mohli by žádat kratší pracovní dobu. A my bychom jim ji mohli přirozeně povolit. Technicky by bylo zcela jednoduché zkrátit pracovní dobu u nižších kast na tři až čtyři hodiny denně. Ale byli by pak šťastnější? Ne, nebyli. Před více než sto padesáti lety se takový pokus udělal.
Překrásný nový svět nebo konec civilizace? Světový Aldous Huxley o tom, co nás zničí. Touha po štěstí a rozkoši

kryl karel knihy

Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou
Ti, kteří kradli po léta dnes dvojnásobně kradou
Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce
Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce
A z těch kdo pravdu zpívali dnes nadělali zrádce

Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky
Brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky
Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky
My nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky

Demokracie zavládla zpívá nám Gott a Walda
Zbaštíme sóju bez sádla u strejdy Mcdonalda
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou velký partaje se u koryta sejdem
Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem
Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem

Demokracie pánuje od Aše po Humenné
Samet i něha v pánu je a zuby vylomenné
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáli
Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí
Zaujímáme postoje místo abychom stáli

Demokracie dozrává do žaludečních vředů
Bez poctivosti bez práva a hlavně bez ohledů
A je to mýlka soukromá snad optického klamu
Že místo srdce břicho má
A místo duše tlamu

valka

Jaro 2020
Levicový prezident USA Joe Biden prohlašuje, že Krym je ukrajinský.
Ukrajina oficiálně odmítla udělit Donbasu zvláštní status ve svoji ústavě, jak to po ni požadují Minské dohody, které podepsala. ZDE

24. března 2021 ukrajinsky prezident Zelensky podepsal výnos 117/2021, který aktivuje armádu k dobyti a sjednoceni Ukrajiny s autonomní oblasti Krym. Ukrajinští občane v mediích informováni nebyli. Tento výnos je v podstatě vyhlášeni války. ZDE

31.3.2021 šéf ukrajinské armády sdělil, že ozbrojené sály zahájí ofenzívu s cílem zničit rebely na Donbase.ZDE

2.4.2021 Evropské veleni ozbrojených sil USA vyhlašuje stav nejvyšší bojové pohotovosti díky aktivnímu pohybu ruských sil na ruském území. To nevymyslíš. ZDE

Ozbrojené sily Ukrajiny zahájily dělostřeleckou palbu na pozice obránců samozvané Luhanske lidové republiky.

Ukrajinská delegace si stěžovala Radě bezpečnosti OSN na agresivní akce Ruska. To nevymysliš. ZDE

Koncem dubna 2021 se připravuje cvičení NATO - přes 30 tisíc vojáků v oblastech okolo Kaliningradu a Krymu.

6.4.2021 prezident Zelenský telefonuje s britským premiérem Johnsonem a žádá, aby byly posíleny sankce proti Rusku a aby posílila přítomnost NATO na Ukrajině.ZDE

Ministerstvo obrany Slovenské republiky upozorňuje obyvatele Slovenska, že v období od 5. do 11. 4. 2021 je přes území SR plánovaných osm přesunů zahraničních spojeneckých ozbrojených sil..
Zdroj >>
Ladislav Větvička:
Ukrajina se dostala na hranicu valky, šef Kyjova zakazal veřejnu dopravu bez propustky, a tvrdil, že korona jezdi autobusama a metrem... U nas tež vedeme valku biologicko-ideologickou, akorat to obyvatelstvu nikdo neřekl a tak si mnozi mysli, že bojujeme s jakusik koronu.

kanada 1984 2022

V Kanadě už přes tři týdny probíhají největší pokojné demonstrace v moderních dějinách. Statisíce lidé vyráží do ulic a odmítají vakcinační tyranii a nošení roubíků. Freedom Convoy 2022, jak se akce jmenuje, podporuje podle CTV 54% Kanaďanů.

Levicový premiér Trudeau ale odmítá s nimi jednat a označil je za rasisty, nacisty, za lidi se špatným názorem a nevýraznou menšinu.
Nakonec je označil za okupanty a vytáhl zákon, který existuje jen pro případ napadení státu. Emergencies Act. Nasadil proti nim policii, která je brutálně rozhání, včetně nezávislých médií. LIberální ministryně financí Freelandová a šéfka Světového ekonomického fóra WEF jim nejdříve zařídila zrušení dvou finančních sbírek (10 a 8 miliónů) a pak je označila za zlo a zahájila proti nim naprosto šílený fašizující postup. Zmrazuje jim bankovní účty!!!! likvidují jim licence na business. Kanada se probouzí ze šoku a spousta lidsky-právních institucí už podává oznámení na soudy. Demokracie je evidentně zašlapávaná do země.

Rumunský europoslanec Cristian Terhes dění shrnul naprosto přesně.

"Premiér Kanady, způsob, jakým se právě chová - je přesně jako tyran, jako diktátor. Je jako Ceaușescu v Rumunsku," řekl europoslanec Cristian Terheș z Rumunska během projevu v Evropském parlamentu v Bruselu.
"Pokud vyvoláváte pochybnosti o vakcínách, jste vyvrženi. Jaký je rozdíl mezi tím, co dělá on, a tím, co se stalo za Inkvizice?"

„Na jedné straně říkají dobře, že bychom neměli věřit v Boha,“ pokračoval Terhes ve srovnání se snahou katolické církve ve 12. století vykořenit herezi v Evropě a Americe. "Ale na druhé straně říkají, že věří ve vědu," řekl o moderních vládách. "Nemusíme. Věda není o víře. Věda je o měřeních, závěrech, hypotézách, argumentech a diskusi."

"Doufám, že toto hnutí za svobodu a práva se šíří po celém světě,"
"Protože na konci dne se musíme ujistit, že tito volení představitelé chápou, že byli zvoleni do těch úřadů pro lidi. Aby se nechovali jako páni otroků."
Živě zde >>

Zaujalo nás