knihy islam musil

Už dnes je naprosto zřejmé, že zpackaná migrace, idealistická vize Merkelové, je a bude dlouho největší problém Evropy.

Migrace je ve své podstatě zcela evidentně využívána na likvidaci národních států, jejich svrchovanost a vytvoření nového evropského národa bez historie, kulturních kořenů, jehož cílová ideologie je korporátně socialistická, přesně taková, jakou prosazuje nikým nevolená Evropská komise.

"Podle Eurostatu dostalo v EU v letech 2015-2018 mezinárodní ochranu 1,9 milionu migrantů. Více než 80 % těchto lidí bylo mladších 34 let."

Podle průzkumu v 6 zemích je zřejmé, že integrace naprosto selhala.
Dvě třetiny dotazovaných muslimů uvedly, že náboženská pravidla jsou pro ně důležitější než zákony země, v níž žijí. Stejný počet zastával názor, že existuje pouze jeden legitimní výklad Koránu.

Ve zprávě pro dánský think-tank UNITOS "Konflikt loajality na Západě - proč se muslimové obtížně integrují" varoval Ahmed Akkari, že INTEGRACE islamismu v EVROPĚ NEFUNGUJE, ale naopak vytvářejí se islámská gheta:
"Problém s muslimskou menšinou na Západě... spočívá v tom, že se neodvažuje být nezávislá, pokud jde o náboženské otázky... protože ji ovládá silná náboženská a kulturní elita... která se staví do role samozvaných zástupců muslimů."

To, že v Evropě existují paralení muslímské společnosti je zdokumentováno např. ve filmech "Tajemství britských Šaría soudů" (2013) nebo v dánském "Mešity za závojem" (2016).

Více v článku >>

Koronavirus je RNA-virus, který se normálně šíří především pomocí přímého kontaktu s postiženou osobou. Viry jsou běžně odpovědné za asi 10-30% nemocí z nachlazení na celém světě ale jejich dominiem je zejména Asie.

Nová varianta viru Wu-Chan (dále jen 2019-nCoV) je ovšem jiná.
Jednak se šíří kapénkovou infekcí, čili onemocníte mnohem snáz než u jiných typů koronavirů a rovněž invazivita viru je nesrovnatelně vyšší. 2019-nCoV způsobuje respirační infekty, které asi ve 30 % případů mohou vyústit v pneumonii, ARDS a následné selhání jater a ledvin zřejmě mechanismem tzv. „respiračního (oxidativního) vzplanutí“, což je (podobně jako tzv. španělské chřipky) bouřlivá nespecifická imunitní reakce na antigen, se kterým se tělo doposud nesetkalo. Více>>

Podle mnoha odborníků (např.Peková) se jedná o kombinaci přirozeného viru v určitých částech silně mutovaného zřejmě lidskou činností.

WHO předkládá denně aktuální údaje z celého světa.
Nedovídáme se ovšem relevantní údaje. Jako npř. stáří, jakou nemocí pacient trpěl, jakou úlohu hrál koronavirus v jeho úmrtí. To celkově statistiku velmi zkresluje.
Každopádně je jasné, že virovou infekcí nejvíce trpí lidé z velmi oslabeným imunitním systémem, staří lidé s oslabenou imunologickou reakcí.

Imunita v české kotlině vůči viru není žádná, na infekci neexistuje žádný účinný lék, vakcíny, které některá světová pracoviště avizují, mohou být i při největším urychlení všech procesů hotovy ke komerčnímu využití za rok.
NEJÚČINĚJŠÍ ochrana je skutečně ROZUMNÉ omezení pohybu a zabránění šíření + pravidelná hygiena. Zvláště, když vir není dostatečně prozkoumán.

Příznivé ale je, že čím později v průběhu epidemie se virem nakazíte, tím méně agresivním kmenem viru onemocníte a tím pravděpodobněji se uzdravíte.
Je to z důvodu obecné biologické zákonitosti, že se v průběhu epidemie „darwinisticky“ selektují kmeny, které nechají hostitele déle a častěji naživu, aby předal infekci více dalším hostitelům.

spacek

Na počátku byla dobrá vůle. Německý přistěhovalec Eugene Schieffelin miloval Shakespeara a miloval ptáky z jeho děl a chtěl lidem z Evropy obohatit život v Americe něčím skutečně evropským.
Toužil po tom, aby v newyorském Central Parku hnízdily všechny druhy zpěvných ptáků zmíněných v Shakespearově díle.

Když ale 6. března 1890 přivezl Schieffelin do New Yorku 60 špačků, vůbec netušil, jaká katastrofa nastane.

Špaček je totiž mimořádně přizpůsobivý, ale také velmi agresivní druh ve svém životním prostoru.
Už v letech 1920-30 se rozšířili k Mississippi a před druhou světovou válkou dorazili až do Kalifornie.
Dnes je v Americe na 200 miliónů špačků, kteří ve velkých hejnech likvidují vše, kam doletí.
Jen v roce 2012 jich v US zabili na 1,2 miliónů a nestalo se vůbec nic.
Podcenění nebezpečných špačků mělo za následek havárii letadla, které se s hejnem srazilo 4.10.1960 v Bostonu. Zemřelo tehdy 62 lidí.

A tak hloupost, nadšení i naivita německého přistěhovalce způsobila neřešitelnou katastrofu, která dodnes přetrvává. A je varováním i pro dnešní společnost.

Co je tedy invazivní druh?
Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu.

huxley knihy
Huxley v roce 1958 vyslovil velmi trefnou hypotézu, že budoucnost, které se velmi obává, bude spíše vypadat jako jeho Brave New World, než jako Orwellův 1984.

Myslí si, že budoucí diktátoři nebudou zakládat svůj systém na principu krutého trestání lidí, ale spíše na systematickém manipulování lidí – metodami biologického inženýrství, specifickou výchovou a výukou (Huxleyho hypnopaedia, neboli učení ve spánku, oficiálně zavedená v roce 214 po Fordovi) a pravidelným rozdáváním somy – směrem k žádoucímu chování.
Děsí se proto role moderních propagandistů, manipulátorů a vymývačů mozků.
Děsí se nikdy nekončícího rozptylování lidí prázdnou, mediální zábavou.
Ví, že uniformita, a my jsme ji zažili za totality, vylučuje svobodu jak národní tak individuální, a že horší než lež je zamlčování pravdy a arogantní manipulace s informacemi.
xxx
„Optimální populace,“ pravil Mustafa Mond, „je modelována podle vzoru ledovce – osm devítin pod vodou, jedna devítina nad ní.“
„A ti, co jsou pod vodou, jsou šťastni?“
„Šťastnější než ti, co jsou nad ní.“
„I přes to, že konají tak hroznou práci?“
„Hroznou? Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi.
Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka sómy a hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?
Pravda,“ dodal, „mohli by žádat kratší pracovní dobu. A my bychom jim ji mohli přirozeně povolit. Technicky by bylo zcela jednoduché zkrátit pracovní dobu u nižších kast na tři až čtyři hodiny denně. Ale byli by pak šťastnější? Ne, nebyli. Před více než sto padesáti lety se takový pokus udělal.
Překrásný nový svět nebo konec civilizace? Světový Aldous Huxley o tom, co nás zničí. Touha po štěstí a rozkoši

greta materidouska klima

Pedophrasty neboli pedofrastie se používá v propagandě při prosazování jakýkoliv názorů. Argumenty sdělují bezbranné děti, protože opravdu málokdo by zpochybňoval jejich pravost nebo zdroj jejich prohlášení. Často se používají symbolické fotky.

Příklad: Greta a změna klimatu
PR figura Greta má údajně reprezentovat rozčílení nad bezohledností lidí, díky kterým se rapidně mění klima na této planetě.Postpubertální a nedovzdělaná Greta je klasickým symbolem a proto nelze na ni klást racionální požadavky. Je medializována jako prorok. Proto s ní nelze vést polemiku.
Očekává se, že bude katalyzátorem přijmutí emočního souhlasu u cílové skupiny bez kritického zkoumání skutečnosti. Ten pak bude využíván k politickým cílům.

Být pionýrskou celebritou v tak mladém věku je strašná životní zkouška.
Horší je ale být dětskou hereckou celebritou. Ovšem dětská politická celebrita, to tu ještě nebylo. Copak se asi s Gretou Thunberg stane za pár let? Gusta Fučíková? Ptá se spisovatel Ondřej Neff ZDE

PIONÝRKA GRETA

Greta naklonila svou hlavičku nad zeleným pionýrským šátkem a jasným pohledem spočinula na modrých dálkách, kde v šiku na planetu útočí ty zlé, neduživé, molekuly ceodvě.
Posmutněla. Důvěrně se nakloní a vypravuje.
Vypravuje o své rodné globální straně, o dvanácti posledních letech lidstva, o pionýrském oddíle piár soudruhů, o době, kdy blbci padali z nebe,
vzpomíná na modré soudruhy, v jejichž objetí vřelém nachází ideovou pravdu jedinou.
Je statečná ta naše pionýrka Greta, ta naše nová Gusta Fučíková.

cenzura knihy knihovny

Cenzura, kterou se někteří intelektuálové snaží zakrýt pravdu, a to i před sebou, stojí rozhodně za prozkoumávání a musíme se ptát, proč tak vlastně činí.


1. Nejprve je tu fenomén vědomého popírání reality v rámci nějaké víry, ideologie.Například se často šíří klasická polopravda, že kvalita vzdělávání neustále roste, protože čím dál víc dětí má maturitu a VŠ, aniž by by se uvedla fakta o rapidním snížení požadavků.

2.
Velmi často se žongluje s tendenční a historickou analogií neboli jakýmkoli precedentem. Porovnává se historie dnešním pohledem, překrucuje význam i průběh historických události.
Viz: Nárůst teroristických činů v Evropě není nic zvláštního, protože ve středověku k nim docházelo mnohem častěji než dnes. Nebo Rudá armáda Československo v roce 1945 dobyla.

3.
Pokud jsou ale fakta pod tíhou nevyvratitelných důkazů přesto obecně uznávána, začne se s popíráním nebo překrucováním jejich morálního významu.
Viz. známý výrok americké levicové senátorky Ocasio-Cortez:
Novinář: ”Často si vymýšlíte a neznáte fakta.”
Ocasio-Cortez: Pro stromy nevidíte les. Některým lidem více záleží na správnosti faktů a sémantice, než morální pravdě.
Jinými slovy. Na pravdu se můžete vykašlat, důležitá je ideologie, které je třeba slepě věřit.

Doporučená kniha: Ztraceni v ghettu. Lékař Theodore Dalrymple s nekompromisním obrazem městských ghet

orwell nadechnout se 1984 
Orwellův román 1984 vyšel 8.6. 1949. Román, který svým obsahem předběhl dobu tím, že se bohužel proměnil v příručku pro zavádění novodobého pseudosocialismu. Futuristickou vizi světa ovládaného permanentní válkou tří totalitních, téměř totožných velmocí můžeme vystihnout citací z uvedené knihy: „Prvotním cílem moderní války... je zužitkovat produkty průmyslu, aniž by se zvýšila všeobecná životní úroveň.

Domyšleno do důsledků, hierarchická společnost může existovat jedině na základě bídy a nevědomosti. A proto:
Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou.
Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře.
Cílem Těch dole, kteří jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život, je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni.

Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí.
Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost.
Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře.
Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo.

Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle.

Fikce geniálního Orwella se mění v postupný návrat k otroctví dokonalých opic-lidí >>

huxley prekrasny svet konec civilizace
Jestliže Huxley popsal možné následky kast a technologie a Orwell všudypřítomné kontroly společnosti, Raspail zachytil destrukci západní civilizace řízené pocitem viny a náhradu bílé rasy imigrací z třetího světa.
Orwell a Huxley skvělým způsobem varovali před možnostmi budoucích problémů lidstva.

Vizionářský román TÁBOR SVATÝCH udivuje v tom, že ačkoli jej Jean Raspail napsal v roce 1973, nyní po více než čtyřiceti letech jej žijeme, a někdy slovo od slova a do takových detailů, až z toho zůstává rozum stát. Jak je to možné? Jak to všechno autor tehdy mohl vědět?
>>Jean Raspail. Tábor svatých aneb o sebevražednosti bílého slabošství

Podobné téma zpracoval o něco později Douglas Murray v knize PODIVNÁ SMRT EVROPY, který brilantně líčí příběh masové imigrace do Evropy – její počátky v poválečném nedostatku pracovní síly, její zintenzivnění při slučování rodin a konečně humanitární ospravedlňování otevřených hranic.
>>Podivná smrt Evropy. Murrayho tvrdá analýza imigrace, identity a Islámu

Michel Houellebecq napsal velmi aktuální román PODVOLENÍ o tom, jak se z Francie stane islámský stát. Kniha byla nejen ve Francii okamžitě rozebrána.
Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratrství, aby se prezidentkou nestala šéfka extrémně pravicové Národní fronty Marine Le Penová.
>>Podvolení. Realita nebo scifi? Houellebecqův bestseller reaguje na aktuální politicko-společenský stav v Evropě

inkluze skola

Vezměme si například malého kluka, který je přesvědčen, že je velice inteligentní, tak jak ho to učí doma i ve škole, protože má právo být vždy pochválen i za to, co nedělá dobře nebo prostě na to nemá.
Představte si, že jednoho dne se před školou zúčastní nějaké diskuse s mnohem inteligentnějším žákem. V této diskusi prohraje a má pocit, že se zesměšnil a před ostatními se okamžitě snaží najít nějaké ospravedlnění.
Jakmile ale přijde ze školy domů, uvědomí si plně rozdíl a začne o sobě pochybovat. Čím větší rozdíl v debatě nastane, tím víc nenávisti v klukovi zůstane.

A to vše z jednoho důvodu. Nenaučil se vidět svět v jeho rozdílnosti a už vůbec nevnímá rozdilnost vlastní. Učili ho doma i v inkluzívní škole, že všichni jsme si rovni a všichni máme právo na úspěch. Nenaučil se k různorodosti světa přistupovat realisticky a sebekriticky.

Ne každý může být inženýr, ale hodně dětí může být dobrými řemeslníky a mít stejně naplněný život jako lidé s diplomem. Učíme děti aby byly stejné, učíme je o lidských právech, ale ne o povinnostech ve světě, který nemůže být pro všechny stejný, protože je nastavený pro ty nejlepší, pro ty nejsnaživější a nejpracovitější.

Kdo je líný nebo prostě na některé úkoly nemá a kdo jen čeká až pro něho společnost něco udělá může rychle padnout až na dno.

Při prvním skutečném střetu s realitou takoví lidé zkolabují. Občas jako děti, ale mnohem častěji jako dospělí.

P.S. Bavíme se dětech mentálně zaostalých, nikoliv o dětech tělesně postižených tak, aby mohly navštěvovat školní zařízení a zapojovat se do normální výuky.

BBC JOHNSON

Britská vláda premiéra Borise Johnsona se chystá zrušit koncesionářské poplatky jdoucí na veřejnoprávní stanici BBC. Nahradit by je měl předplatitelský model.

Před úplným zrušením povinných poplatků za veřejnoprávní média se bude vláda snažit do roku 2022 o dekriminalizaci jejich neplacení.
O dekriminalizaci neplacení poplatků se uvažovalo už před několika lety, ale těsným poměrem 178:175 to zablokovala Sněmovna lordů, která navrhované změny odmítla.

Licenční poplatek je poměrně vysoký a hodně jej zvýšila právě labouristická vláda v letech 1997–2010; tehdy rostl v podstatě každoročně. Ale velký skok nastal i za Thatcherové.

Současný poplatek za příjem barevného vysílání je 154 liber na rok, tedy zhruba 4600 Kč, což je na evropské poměry poměrně drahá služba.

Podle The Sunday Times bude britský premiér Boris Johnson nesmlouvavý a tvrdý, neboť je přesvědčen, že je třeba provést seriózní reformu, která omezí velký počet rádií, jejich počet je 61 i počet televizních kanálů, kterých BBC vlastní deset.

Úplné zrušení koncesionářských poplatků se předpokládá v roce 2027.

A co naševaše "objektivní" ČT?
Pan prezident Zeman tvrdí, že by se mělo zvážit zrušení koncesionářských poplatků pro ČT. Anketa: Jste pro? Ano 97%, Ne, 3%, hlasovalo 18050 lidí.

VÍCE>>/ VÍCE>>