cestina_jak_ji_znate"Čeština není jazyk, to je vrozená vada!" prskali na fakultě cizinci, když se snažili proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na "řřřřř", požadovali po nás vysvětlení záhady, jak to, že slova Praha a Praze se vztahují k jednomu městu... Člověka to donutilo zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou  užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě. S češtinou jdou dělat  všelijaké vylomeniny...

e_knihyMyslím, že v Česku budou zanedlouho chodit žáci do školy ne s tunou knížek na zádech, ale s malou čtečkou knih, kde bude úplně všechno. Čtečky knih už dnes nejsou vzácností a na trhu je jich už několik, bohužel jejich cena je zatím neúnosná. Je to tím, že není společenská snaha je propagovat stejně jako mobily.