tabule_uciteleI kdy české vysoké školství produkuje hodně učitelů, otázkou je, jestli to jsou jen učitelé nebo lidé, kteří myslí a umí učit. Teprve potom se zamýšlejme nad tím, proč ti schopní ve školství nezůstavají a proč na ministerstvu jsou lidé, čekající denně na konec pracovní doby a výplatní pytlík místo smysluplného a kreativního směřování celého systému, jak se od nich předpokládá.

cestina_jak_ji_znate"Čeština není jazyk, to je vrozená vada!" prskali na fakultě cizinci, když se snažili proniknout do tajů našeho mateřského jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na "řřřřř", požadovali po nás vysvětlení záhady, jak to, že slova Praha a Praze se vztahují k jednomu městu... Člověka to donutilo zapřemýšlet o jevech pro rodilého mluvčího naprosto běžných. Uvědomili jsme si, jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou  užíváme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovitě. S češtinou jdou dělat  všelijaké vylomeniny...