vzdelavani skola
Odborný panel skotského ministerstva školství navrhuje, aby byly předsedové University Courts (univerzitních správních rad) od nynějška demokraticky voleni zaměstnanci a studenty univerzity a aby nejméně 40 procent členů University Courts byly ženy. Zároveň požaduje, aby univerzitní učitelé i studenti byli zastoupeni v univerzitních výborech, které rozhodují o platech vedoucích funkcionářů na univerzitě.

 

embryoDlouho jsem zastával názor, že právě narozené dítě je listem nepopsaného papíru, který jiní postupně popisují a formují tak novému člověku jeho život, jeho trápení, jeho výhody osobní i společenské. Ale tak jak se člověk celý život učí a hledá souvislosti, nacházím svoji odpověď ještě dál. V embryonálním vývoji.