slovniky spisovne nespisovne cestiny
Víte, že i nespisovně mluvit je umění? Nevíte dodnes jak chcete mluvit.psát nebo jak ve skutečnosti mluvíte? Zkointrolujte si svoje vědomosti ve dvou slovnících. Jeden je o tom, jak mluvit správně a druhý je o slanzích, čili o češtině nespisovné. Jste-li Češi měli byste znát oboje.

 autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování a rodina má většinou velký problém, jak ditě zvládnout.