skola upadek deti
Úroveň vzdělanosti žáků 9. tříd je opravdu tragická a za podleních 12 let výrazně klesá. Je třeba hovořit otevřeně. Hlavní důvody jsou známé. Vysoká byrokracie, nedostatečné ohodnocení učitelů, nízká úroveň absolventů pedagogickýc fakult, bez rozmyslu prosazovaná inkluze, která má evidentně ideologický charakter a není o smysluplné výchově dětí a soustavná ideologizace školství na úkor kvality vzdělávání.

jak naucit deti hodnotam
Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, odpovězme si na následující otázku. Proč vlastně chceme naše děti učit úctě k hodnotám a uznávat základní morální hodnoty? Odpověď se může na první pohled zdát snadná. Ale je skutečně odpověď jen v tom, že to tak dělali naši rodiče nebo protože je to tradice?

adam eva eden raj
Michael Gove, anglický konzervativní britský ministr školství, schválil osobně tři školy, které budou provozovat organizace šířící kreacionismus. Jedna z nich uvádí na svých internetových stránkách, že vyučuje "kreacionismus jako vědu".

slovniky spisovne nespisovne cestiny
Víte, že i nespisovně mluvit je umění? Nevíte dodnes jak chcete mluvit.psát nebo jak ve skutečnosti mluvíte? Zkointrolujte si svoje vědomosti ve dvou slovnících. Jeden je o tom, jak mluvit správně a druhý je o slanzích, čili o češtině nespisovné. Jste-li Češi měli byste znát oboje.

 autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování a rodina má většinou velký problém, jak ditě zvládnout.