mozek mysleni brain

Evidentně se prokazuje čím dál víc, že i ve vyspělých zemích existuje neobyčejně vysoké procento dospělých lidí, kteří neumějí číst, psát či počítat lépe než desetileté děti.


V praxi to znamená, že například asi 8,5 milionu anglických dospělých je schopno dělat v aritmetice pouze jednoduché kroky.
Každý šestý Angličan dokáže jen tak tak rozšifrovat psaný text a přečíst odstavec. Ve Velké Británii je velký pokles znalostí u skupiny 16– 24let, jejich rodiče jsou v naprosté většině líp vzdělaní jako jejich děti. Po mnoha rozhovorech s učiteli v Česku, je u nás situace podobná.

Předpokládá se, že úroveň všeobecného vzdělání na školách odráží kvalitu znalostí dospělé populace v celé společnosti. To, co však vyšlo při průzkumu OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je více než děsivé.

Tabulka vykazuje výsledky v oboru čtení a psaní.
Česko se zatím drží lehce nad průměrem, ale nebudeme si namlouvat, že naše pozice je rok od roku horší a to i přes to, že státy jako Anglie a Irsko, Dánsko, Německo, Spojené státy, Rakousko, Polsko, Irsko, Francie, Španělsko a Itálie na tom jsou možná i hůř.

lit gramotnost
Testováno bylo 166 000 dospělých ve věku 16-65. Vlastní test probíhal ve 24 zemích a trval od 30 minut do 50 minut. Výsledky těchto jedinců byly použity k pochopení dovednosti 724 milionů lidí.

Zajimavé jsou i výsledky srovnání znalostní a sociálního chování.
Ne vždy jde ruku v ruce nedostatečné sociální zázemí a přístup ke vzdělání. Vzpomínám na studentku druhého ročníku Ekonomické fakulty v Praze, které své naprosté nedostatky znalostí programu Word a Excel zdůvodňovala tím, že v jejich firmě na to mají lidi a ona to znát nemusí.

Koneckonců žijeme ve státě, kde nejen dcera prezidenta miluje pornopárty a kde herečka Geislerová na předávání literárních cen prohlásí, že je ráda, že se už nemusí vzdělávat.
Vypadá to tak, že v obecné rovině bude nová generace schopna používat tlačítka nových mobilů, ale už těžko porozumí textu, který jim přijde, která si v hlavě a ani na papíře nespočte velkou násobilku a zcela dobrovolně a radostně se díky své nevzdělanosti stane potřebnou třídou otroků a levnou pracovní silou. Protože navíc nebudou mít a nebudou chtít mít.

Více zajímavých průzkumů OECD o neradostné úrovni vzdělávání ve světě >>

Další články:
Otevřme školy změnám, než z nich všichni utečou

Rita Pierson. Děti se neučí od těch, které nemají rády

http://www.oecd.org/site/piaac/