primat stupidita

Spojit rádoby vzdělávací web s primitivními výkřiky je snad největší projev stupidity, jaký jsem kdy viděl. Plakátky polepené v pražském metru byly dokladem naprosté reklamní tuposti.

Navíc by si autor by měl oživit své ubohé znalosti. Hlavně používání zvratných sloves. Ale pokud je každý den ožralý, tak se nedivím, že nic neví. Navíc články typu: "Která vejška chlastá nejvíc" jsou samy o sobě dokladem nevzdělanosti a ubohosti samotných autorů webu.

Znáte stupidnější propagaci vzdělávání?
Myslím, že Martin Bartušek, vlastník domény by se měl nad sebou vážně zamyslet, než příště začne něco vytvářet.

Když se ale zamyslíme nad zviditelňující se stupiditou v české společnosti více,  pak si musíme položit otázku, co je to stupidita. František Koukolík na jedné ze svých přednášek říká:

"Katastrofa této společnosti je důsledkem stupidity. Stupidita není hloupost, stupidita není nevědomost, stupidita není omyl ani nedostatek informací. Stupidita je rozpad zpětné vazby mezi chováním a prostředím, podmíněná rozpadem takzvaných schémat. Schémata jsou poznávací programy určené k řešení problémů. Jenže úspěšné poznávací programy z minulosti vůbec nemusí být úspěšné při řešení zcela nových problémů. Nejstrašnější je stupidita tehdy, jsou-li jejími nositeli lidé velmi mocní s velmi vysokým inteligenčním kvocientem. Jestliže jsme vybili v soutěži o zdroje muže sousedního kmene a zabrali jsme si jejich ženy a děti, bylo to velmi kruté, ale nebylo to stupidní. Jestliže v současném světě soutěžíme o zdroje a chrastíme jadernými zbraněmi, je to nejen velmi kruté, ale zcela stupidní."