vzdelavani skola

Odborný panel skotského ministerstva školství navrhuje, aby byly předsedové University Courts (univerzitních správních rad) od nynějška demokraticky voleni zaměstnanci a studenty univerzity a aby nejméně 40 procent členů University Courts byly ženy.

Zároveň požaduje, aby univerzitní učitelé i studenti byli zastoupeni v univerzitních výborech, které rozhodují o platech vedoucích funkcionářů na univerzitě. Zdá se, že to omezí dosud téměř diktátorské pravomoci univerzitních rektorů a skoncuje to s érou astronomických platů vysokých univerzitních funkcionářů. Ve správních radách univerzit mají také být zastoupeni nejméně dva volení zástupci studentů a dva zástupci univerzitních učitelů.

Analýza ministerstva školství varuje, že současné správní rady skotských univerzit nereprezentují dostatečně rozrůzněnost univerzit a nefungují jako efektivní brzda neomezené moci univerzitních rektorů. Platy skotských univerzitních rektorů byly v roce 2008-09 zvýšeny o 8 procent, zatímco řadovým univerzitním učitelům byl plat zvýšen o 0,5 procenta.

Rektoři Edinburské i Glasgowské univerzity mají oba plat vyšší než 200 000 liber ročně. Skotský ministr školství Mike Russell byl rozhněván akcemi rektora Glasgow University, který prosazuje kontroverzní uzavírání některých kateder na své škole. Šéf skotských nacionalistů, skotský premiér Alex Salmond se loni vyjádřil: "Rektor Glasgow University, jak se zdá, tráví veškerý svůj čas tím, že se sváří se svými zaměstnanci a širší veřejností ohledně škrtů ve výši 1 milionu liber v oblasti komunitního vzdělávání," připomíná nedělník Sunday Herald.

Ve Skotsku je na rozdíl od Anglie pregraduální studium na vysokých školách zdarma, a to i pro studenty ze zemí Evropské unie, včetně České republiky.
Zatímco v Anglii je to 9000 liber (270 000 Kč) ročně (2013), došlo v důsledku jeho zavedení na anglických vysokých školách o pokles studentů ve školním roce 2013-14 o 6 procent a mnohé anglické univerzity stále ještě inzerují prázdná místa.

V době, kdy si britští podnikatelé stěžují, že je v zemi minimum profesních odborníků, kteří by znali cizí jazyky, bylo poklesem počtu studentů postiženo především studium cizích jazyků. Nejdramatičtěji poklesl počet studentů, hlásící se na studium germanistiky a skandinávských jazyků, a to o 30 procent. Hned na druhém místě je pokles zájmu o studium ruštiny a středo a východoevropských jazyků, a to o 26 procent.

Zdroj: www.britskelisty.cz
Zdroj: english
Zdroj:
english