zidovstvi skola

Žijeme ve zvláštní době. Děti jsou obklopeny tématy, která by jim, jak mnozí komentují, neměla krást dětství. Útočí jim na všechny smysly násilí z televize, ze zpráv každou půlhodinu na rádiích se dozvídají věci ještě strašidelnější, tím spíše, že hovoří o současném dění. Na komerčních rádiích je to navíc „černá kronika“ a  všudypřítomný bulvár, který by se snad měl vysílat spíše po desáté večer. Když to ale ještě neskončil rodinný seriál, na kterém se spolu s našimi dětmi učíme, o čem ten svět vlastně je.

A pak Vám přijde přinejmenším podivné, když při nabídce vzdělávacích programů o respektu a toleranci pro děti a žáky ilustrovaných na židovských dějinách, tradicích a zvycích, někteří učitelé se starostí ve tváři poznamenají, že tohle není vhodné téma pro děti.

Naštěstí jsou tu i výjimky a ty své svěřené děti vodí do kostelů a synagog a otevírají jim i jiné světy, kde se toleranci a respektu učili lidé staletí a ony si pak uvědomí, že člověk, žijící odlišně, není hned špatný, naopak nás způsobem svého života může inspirovat a obohatit.

A kdy jindy začít, než právě u malých dětí. V době, kdy již propadnou extremismu je pozdě jim tyto principy vštěpovat, neboť, oni Vás už slyšet nemohou.
Učitelky z MŠ v Úsově to ale přece jen riskly a děti přivedly. Po celou dobu interaktivní návštěvy synagogy se všichni dobře bavili, ale zároveň soustředěně vnímali sdělované skutečnosti.

zidovstvi skolka

A jak jinak přiblížit tuhle problematiku malým dětem než na pohádkách, které jsou přirozenou součástí jejich každodenního života. Pohádka o tom, Jak Mojžíš dostával Tóru, o moudrém králi Davidovi, který dal světu ochranný štít v podobě hvězdy, která dnes zdobí dokonce vlajku Izraele a mnohé další...

Už Ámos Komenský říkal: „Nic není v rozumu, co před tím nebylo ve smyslech“,
proto využijme genius loci, dejme dětem na hlavu jarmulku, dejme jim možnost uvidět na vlastní oči pergamen s „tajným písmem“, schovat se se svou modlitbou pod pomyslný talit, naučit se tajnému písmu z židovských náhrobků v podobě symbolů a navíc si odnést domů omalovánku se symbolem duchovní i fyzické síly – lva.

Věřte, že děti se vážně dobře bavily a při loučení si domlouvaly návštěvu synagogy s babičkou či rodiči. Není větší odměny, než skutečný zájem malých dětí, kterým tímto tématem dětství nebereme, nýbrž obohacujeme.

 Vzdělávacího pořadu obcanského sdružení Respekt a tolerance se zůčastnily děti mateřské školky Úsov na Moravě.
Více o vzdělávacích pořadech: http://www.respectandtolerance.com/