pismo_comeniaCo se nepodařilo za bolševika, začne zavádět Ministerstvo školství od září 2013. Z osnov na školách bude odbourávat psací písmo a zavádět užívání tiskacího písma. Důvod? Stávající styl psacího písma je pro jiné národy nečitelný a navíc ztrácí v době počítačů svůj význam.

Dnes už mohou školy písmo vyučovat, ale musí mít k tomu souhlas rodičů.
Rodiče budou upozorněni na možné komplikace při případném přestupu žáka na jinou školu, kde se písmo nevyučuje. Školy rovněž budou používat při nácviku psaní jen pomůcky k tomu určené a na škole musí být pedagog vyškolený ve výuce tohoto typu psaní.
Vypadá to, že i Česko přízpůsobí styl psaní trendu ve světě.

Jan Solpera, bývalý pedagog Vysoké školy Uměleckoprůmyslové, se snažil už v 70.letech 20. století zavést tiskací písmo do škol, jak tenkrát bylo běžné v anglosaských zemích. Narazil ovšem na odpor lidí ze strany UVKSČ, kteří mu vytkli prosazování kapitalistických metod výuky.

Nové psací písmo pro děti Comenia Script je vytvořeno na principu renesančního psaní a má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Podle tvůrců písma, má řadu výhod.

1) Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme.
2) Písmo má volitelný sklon.
3) Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec. Tím se eliminuje nečitelnost písma, která vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti.
4) Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ.
5) Jednodušší písmo může být snáze čitelnější v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do ČR našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.
6) Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusejí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
7) Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
8) Comenia Script má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje.
9) Pro speciální účely je vypracována také bezserifová forma písma (bez možnosti napojení), vhodná například pro děti dysgrafické, mentálně či tělesně hendikepované. 10) V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje.

I když písmo má fontové atributy psacího písma, nejedná se o klasické psací písmo, protože je nespojitelné. A to platí i u verze Comenia Script Universal, která má u každého písmena nedokonalé napojovací tahy. Například písmeno u se nepíše pouze jedním tahem linky, ale přibude mu ještě nožička. Přesně tak, jak vypadá v tištěné podobě malé u například v knihách. Rozdíl je znát také při psaní velkého písmene M. Nyní se bude psát až dolů na řádek, ne do poloviny písmene, jak se dnes učí.