montessori skola

Co je to Montessori?

Montessori metoda je filosofií, ve které stěžejním principem je, že dítě se nejlépe učí v sociálním prostředí, které podporuje jeho jedinečný vývoj.

Jak se Montessori školy liší od těch tradičních?
V Montessori třídách nejsou žádné řady lavic otočené k učiteli, který stojí před tabulí. Není zde ani žádná tabule. Skupinky děti různého věku pracují na společných projektech. Některé jsou do své práce více pohroužené než jiné. Některé sedí u malých stolků společně, zatímco jiné pracují na podlaze s pestrobarevnými pomůckami, které je zaujmou jako by to byla hra. Hlas učitele je zřídkakdy slyšet nad hlasy dětí, které spolu tlumeně hovoří, když pracují. Ve třídě je neustálý pracovní šum.

Jsou Montessori třídy strukturované?
Ačkoliv Montessori učitel věnuje pozornost tomu, aby každému dítěti byl jasný cíl použití každé pomůcky a předvádí lekce jasně, po malých sekvenčních krocích, dítě má svobodu si samo vybrat z široké škály činností a při práci s každou pomůckou dále objevovat nové možnosti jejího použití.

Co činí Montessori vzdělávací metodu jedinečnou?
Je to přístup „dítě jako celek“. Základním cílem Montessori metody je pomoct každému dítěti dosáhnout svého plného potenciálu ve všech oblastech života. Činnosti ve třídě podporují vývoj společenského chování, emoční růst, koordinaci malých i velkých svalů stejně jako akademickou přípravu. Celostní osnovy pod vedením speciálně vyškolené učitelky umožňují dítěti zakusit radost z učení, dávají mu prostor užít si celý proces vývoje sebe-uvědomění, stejně jako mu poskytují zkušenost, z níž dítě čerpá akademické znalosti.