world iq over time

Ukázky úkolů ruské školy z roku 1912. Materiál použil americký spisovatel a právník Michael Snyder, když poukazoval na různých výzkumech silně klesající intelektuální úroveň amerických školáků a studentů. Aplikovatelné samozřejmě i na české prostředí bez problémů.
Jen si sami zkuste kolik toho svedete bez problému. Obávám se, že většina dospělých by měla problémy stejně jako jejich děti školou povinné.

Graf nahoře byl sestaven na základě výsledků intelektuální úrovně obyvatel Velké Británie, Dánska a Austrálie. Zde

Ukázka testu z roku 1912, určeného pro přechod do vyššího ročníku pro studenty ve věku 13-14 let.

I. Výslovnost
Vyslov 40 zadaných slov.

II. Čtení
Přečti úryvek zadaný učitelem.

III. Aritmetika
Je předloženo deset úkolů.
1. Napsat slovy 5 zadaných čísel. Pozor, u čtyř z nich se jedná o desetinné číslo!
2. Spočítat: 35,7 + 4; 5,8 + 5,14; 59 + 112
3. Je dána cena metru tapety, rozměry stěn, dveří a dvou oken. Kolik bude tapeta stát?
4. Kdosi koupil farmu za 2.400 dolarů a prodal ji za 2.700 dolarů. Kolik procent byl zisk?
nebo
10. Je dána cena kubíku dřeva. Spočítej, kolik zaplatíš za nákup dřeva na stavbu boudy, jejíž šířka a výška jsou dány.
(Vzpomínám si, že když jsem byl učitelem matematiky, tak v 5. třídě střední školy (12 let) byly děti obeznámeny nejen s pojmy "objem" nebo "desetinné číslo", ale uměly i samostatně operovat s běžnými zlomky. V americkém zadání je jediná nedesetinná část - zlomek 1/2. A připomínám, že tato zkouška je určena dětem ve věku 13 - 14 let!)

IV. Gramatika
Osm zadání typu "Jaké vlastnosti má sloveso" nebo "Rozdělte na části větu: Pepa běží po mostě".

Geografie má 10 otázkami (typu "Vyjmenujte v sestupném pořadí tři největší státy Ameriky")...
Historie 10 otázek: ("Vůči kterému prezidentovi byl uplatněn impeachment?") ...
Administrativního uspořádání USA 10 otázek: ("Pojmenujte a vysvětlete tři druhy moci v USA) ...
Fyziologie: například Proč je třeba se učit fyziologii? Popiště uspořádání srdce. Jaký je rozdíl mezi žílami a tepnami? ...

A pro srovnání 6 ročník základní školy. Algebra a logika nabízí například takové úlohy:

1005. a) Může dvojice přirozených čísel vyhovovat zápisu 6x - 5y = 102 ?
b) Může dvojice čísel, kdy každé z nich je dělitelné 3, vyhovovat rovnici 37x + 41y = 107 ?

1006. Najděte pět řešení těchto rovnic:
0 . x + 2y = -7
3x + 0 . y = -21
x . (y + 5) = 0
(x - 3) (y + 4) = 0

1021. Dokažte sestrojením, že grafy rovnic y = -x + 5, 2x - y = 16 a x + 2y - 3 = 0 se protínají v jednom bodě. Najděte souřadnice tohoto bodu.

896. Vyjádřete tyto výrazy jako součet nebo rozdíl třetích mocnin a rozložte je na činitele:

Na ukázku příklady z 2. ročníku I. stupně, žáci 8 let:

1. Na severní stranu školního pozemku děti nasadily po 45 kusech lip a akácií. Za několik dní nasázely ještě 15 lipek a 25 akácií. Kolik celkem nasadily lipek a kolik akácií?
2. Žáci vysázeli sazenice malin. V srpnu vysadili 35 kusů, v září 25 a v říjnu 15. Dobře se ujaly jen ty, které byly vysazeny v září. Ostatní byly slabé. Kolik bylo slabých sazenic?

Překlad testu z článku >>
překlad: Vlabi