vzdelavani skola

Ondřej Šteffl tvrdí že doba škol pomalu končí, ne však vzdělávání.  Hovořit se bude o tragickém současném stavu školství, které dlouhodobě a pomalu reaguje na rozvoj technologií a myšlení a o budoucnosti vzdělávání jako takového.
Šteffl (1954) absolvoval matematicko--fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás – PORG. 1995 založil společnost Scio, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců, od roku 1998 také využíváním internetu ve vzdělávání.