popp abdreas knihovna

Stále je nám opakováno, že demokracie reprezentuje „většinovou společnost“, ale tak tomu opravdu není. Například většina Němců si nepřála EURO či odmítá německou účast na válce v Afghánistánu, ale to „demokratické“ vedení evidentně nezajímá.

zbavitel dusan moudrost starych indu
Velmi poučná kniha Dušana Zbavitele, českého předního indologa o souvislostech indické kultury, náboženství a historie. Doporučuji všem, kteří si chtějí srovnat myšlenky, než vysloví cokoliv týkající střetu kultur v euroamerické civilizaci.

marek psychologie propagandy
Soubor prostředků, jimiž se záměrně působí na myšlení a cítění obyvatelstva, označujeme slovem propaganda. Na rozdíl od pouhého informování má propaganda za úkol ideově a citově ovládat obyvatelstvo do té míry, že propagátor je s to řídit názory, city, nálady a postoje v libovolnou dobu a v žádané intenzitě.

konvicka kniha rozhovoru
Kniha je koncipována jako rozhovor. Navíc rozhovor, který vznikl přirozeně - jako mluvené slovo - za jeden den. Struktura rozhovoru je členěná do několika bloků - dětství a dospívání, vliv řeckých příbuzných, studium a zájem o přírodovědu, rok 1989, studium v USA, názory na lidská práva, vědecká práce, aktivismus.

SREBRENICA DOLECEK
Jiný pohled na nejvážnější válečný problém v jugoslávské Srebrenici. Dorinova kniha je jedinečným svědectvím o manipulacích a lžích, na nichž se zprávy o „největším masakru v Evropě od konce 2. světové války“ zakládají.

hus jan upaleni kostnice 1415
Připomeňme si, že Jan Hus, který čerpal i z učení Johna Viklefa, tvrdě kritizoval církev a její praktiky. Hlavou církve není papež, ale Kristus. Pokud jedná v rozporu s Kristovým učením, pak věřící nejsou povinni ho uznávat. Každý věřící má právo kontroly náboženského učení

palin erebus zahada
Zatímco podle výzkumné lodi Terror se jmenuje hrůzyplný román Dana Simmonse, který se v Čechách dočkal víc než adekvátní audioverze za účasti vícero herců, její polární souputnici Erebus můžeme dnes detailně poznat díky překladu non-fiction Michaela Palina Erebus. Příběh ztracené lodi (originál vyšel roku 2018).

ztraceni v ghetu Dalrymple essay
Cenzura, kterou zakrývají mnozí lidé skutečný obraz světa, je běžnou součástí společenství odpradávna, píše Theodore Dalrymple ve své knize  Ztraceni v ghetu. S rozvojem televize a internetu, ale nabývá neuvěřitelné síly. Klaďme si proto otázky jakým způsobem skrytou cenzuru rozpoznat a proč jistí lidé tak činí činí. V podstatě existují tři základní stupně jak správně postupovat.