k m b 2020 tri kralove
Do Betléma přinesli Ježíškovi mudrci z východu zlato, kadidlo a myrhu. Kolik jich ale údajně bylo, jsme se dozvěděli až mnohem později, z Matoušova evangelia.

„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Mt 2, 1–2 (Kral, ČEP)

Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na počátku 3. století, který počet tří vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí.

trnka tri kralove vanoce zima
Ilustrace Jiří Trnka

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

V druhé polovině 20. století se rozšířilo, že KMB je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Ani toto vysvětlení není doložitelné ze starší literatury.

lada tri kralove
Ilustrace Josef Lada