seton ernest indians

Daleko v našem jihozápadním kraji jest indiánská vesnice a vysoko z pouště za ní ční velká hora. Bylo považováno za velký skutek slézti horu, takže všichni hoši ve vesnici byli žádostivi tak učiniti. Jednoho dne náčelník řekl: 'Nuže, hoši, můžete všichni jíti dnes se pokusiti slézti horu. Vyjděte ihned po snídaní a jděte každý tak daleko, jak budete moci. Pak, až budete unaveni, vraťte se, ale každý mi přineste větvičku z místa, odkud se vrátíte.'

Odešli, plní naděje, každý se domnívaje, že jistě dojde vrcholu.
Ale brzy tlustý, zavalitý hoch pomalu se vracel a v ruce nesl náčelníkovi větvičku kaktusu.
Náčelník se usmál a řekl: 'Chlapče, ty jsi se nedostal ani k úpatí hory; přešel jsi jenom poušť.'
Později druhý hoch se vrátil. Nesl větvičku šalvějového keře.
'Ano,' řekl náčelník, 'došel jsi k úpatí hory, ale nelezl jsi nahoru.'
Následující měl větvičku osyky.
'Dobrá,' řekl náčelník, 'ty jsi vystoupil až k pramenům.'
Jiný přišel později a přinesl hlohové trny. Náčelník se usmál, když to viděl, a řekl: 'Ty jsi lezl, byl jsi až na prvé příkré skále.'
Později odpoledne jeden přišel s cedrovou větévkou a starý muž řekl: 'Výborně! Byl jsi v půli cesty.'
Za hodinu potom přišel jiný s větvičkou smrkovou. Jemu pověděl náčelník: 'Dobře; dostal jsi se k třetímu pásmu, slezl jsi tři čtvrtiny svahu.'

Slunce bylo nízko, když se poslední vrátil. Byl to krásně urostlý, nádherný hoch ušlechtilé povahy. Jeho ruce byly prázdny, když se blížil k náčelníkovi, avšak jeho tváře byly rozjařeny a řekl: 'Otče, nebylo stromů tam, kam jsem došel - neviděl jsem větviček, ale viděl jsem Ozářené Moře.'
Nyní tvář starého muže se rozjasnila také a zvolal hlasitě a se zápalem: 'Poznal jsem to!
Když jsem se ti podíval do tváře, poznal jsem to. Ty jsi byl na vrcholu. Nepotřebuješ žádných větviček na důkaz toho. Jest to psáno ve tvých očích a zvoní to v tvém hlasu. Hochu, pocítil jsi povznesení, viděl jsi slávu hory.'

Mějte toto na mysli, že odznaky, jež udělujeme za dosažení výkonů a odborů, nejsou ceny, jsou to pouze důkazy toho, co jste vykonali, jací jste byli. Jsou to pouze větvičky sesbírané na cestě, abyste věděli, jak daleko jste se dostali lezením nahoru.

Foto: Jedna z mála fotografií Setona s indiány.

seton bluejay

seton bear

seton vlk

seton kresby illustration