prochazkova lenka spisovatelka

Poslední den ledna 2012 podala spisovatelka Lenka Procházková trestní oznámení na kardinála Dominika Duku a další neznámé pachatele, které podezírá ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu

Podle jejích slov nemá církev na požadovaný majetek nárok; toto přesvědčení opírá o záborový zákon pozemkové reformy z roku 1919 a zákon o revizi první pozemkové reformy z roku 1947. Podle spisovatelky tedy to, co následovalo po únoru 1948, nebylo zabíráním, ale důsledkem zákona přijatého ještě demokratickou vládou.

http://lenka-prochazkova.eu/

Procházková dále kritizuje nadhodnocení majetků, které mají být církvi nahrazeny.
"Mezi slovem restituce a slovem dar je velký rozdíl. Chce-li vláda a parlament darovat církvím, a především té římskokatolické, nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard a k tomu nás všechny zavázat ke třiceti letům splácení dalších 59 miliard plus inflace, což překročí 90 miliard, a přitom tvrdit, že se jedná o restituce z dob totalitního režimu, pak je to lež," uvedla dále Procházková.

Petice proti darování majetku církvím politiky z ODS a TOP09 >>
Srpen 2012. Podepsalo víc jak 18.000 lidí. Můžete se přidat i vy!

"Doufám, že medializace mých kroků přispěje k tomu, aby poslanci a senátoři zpozorněli a začali se zajímat o znění zákonů z roku 1919 a 1947. A aby především požadovali soupis majetků, které mají být novým zákonem převedeny na církve, jinak nemohou o zákoně hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Můj čin byl takový osamocený výstřel do tmy. Podporu veřejnosti sice cítím, ale tato situace chce spíš činy než vyjadřování podpory...

kristus jezisPředstavitelé římskokatolické církve již nyní veřejně prohlašují, že se chystají se získanými nemovitostmi, nejen budovami, ale i pozemky, obchodovat.
Z dopisů a e-mailových zpráv, které každodenně dostávám od občanů, je zřejmé, že o budoucí církevní nemovitosti je značný zájem i mezi politiky a jejich příznivci. Z mého pohledu se tedy jedná o další tunelování, které má být legalizováno zákonem. Mně už Česká republika přijde jako mršina, ze které se rvou poslední kusy. "

Více na http://www.lenkaprochazkova.wz.cz

PETICE NA PODPORU OBČANSKÉ AKTIVITY LENKY PROCHÁZKOVÉ A VÁCLAVA DVOŘÁKAPetiční akce na podporu spisovatelky Lenky Procházkové a režiséra, producenta Václava Dvořáka, kteří podali trestní oznámení na premiéra vlády ČR Petra Nečase a ministrů jeho vlády za schválení církevních restitucí.

Spisovatelka Lenka Procházková, někdejší signatářka Charty 77, je nositelkou Ceny Egona Hostovského. Jedná se již o její druhé trestní oznámení v této věci.