harris free will

Nová kniha neurologa Sama Harrise Free Will (Svobodná vůle) je krátká, ale autor  v ní hovoří k věci logicky i vtipně. Sam Harris použil ve své knize jen 13.000 slov.


Celé naše životy závisí na tom, že vidíme sebe a ostatní jako nezávislé osobnosti schopné svobodné volby.

Kdyby vědecká komunita došla k závěru, že svobodná vůle je jen iluze, potom by  to mělo dalekosáhlé důsledky pro naši společnost. Bez svobodné vůle by zločinci a hříšnici nebyli o nic víc, než špatně nastavené hodinky. Jakákoliv snaha tyto lidi trestat, místo snahy o jejich nápravu a izolaci, by potom byla naprosto iracionální. Myslíte si, že úspěchu jste dosáhli jen díky své práci, píli a že je to vaše zásluha? Když není svobodná vůle, potom nejsou ani zásluhy.

Jako příklad, kdy svobodná vůle nijak neovlivní naši praktickou reakci na bezprostřední hrozbu, uvádí Harris příklad rozzuřeného medvěda, který se na vás řítí přes sousedův trávník. Situaci a vaši reakci jistě v několika aspektech změní, když medvěda zaměníme za velikého muže s nožem v ruce, ale určitě to nebude tím, že v hlavě toho chlapa bude existovat něco, jako svobodná vůle.

Harris popisuje, že pokud svobodná vůle je jen iluze a ve skutečnosti neexistuje, dokáže reálně zlepšit zvládání traumat.
Iluze svobodné vůle potom může skutečně chybět jen tomu, kdo rád zažívá pocity nenávisti a odplaty. Nám ostatním tato vědomost naopak pomůže se těchto traumatizujících pocitů zbavit a soustředit se na minimalizaci způsobených škod.

Poznámka k videu:
Je nutno si ale uvědomit, že chování lidí je u naprosté většiny založeno na dlouhém řetězci příčin a následků. V tomto způsobu osudové existence je pak samozřejmé, že svobodná vůle jako taková neexistuje, protože všechna naše rozhodnutí jsou předem dána nějakými příčinami.
Změnu takového chování dosáhnout můžeme, ale jedině vlastním uvědomováním si toho, co se děje s mým tělem, dechem, jaký obraz světa vnímám svým zrakem a mozkem. Být velmi pozorný ke všemu, co v dané chvíli dělám. Takové plné uvědomování je samozřejmě možné. Bohužel vyžaduje mnohem delší čas učení, než jsou mnozí schopni ve svém životě akceptovat.

Připadá mi přitažení za vlasy, že změnu osudového chování lze dosáhnout nějakou dohodou vědecké komunity. Existuje zřejmě jen jedna cesta, která může změnit naše osudové chování. Individuální uvědomování.
Platí zde slova Gandhího: „My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás.“

Dr. Sam Harris je autorem knih Konec víry, Dopis křesťanský národ, Morální krajina, Svobodná vůle, A Ležící. Konec víry získal Cenu PEN 2005 pro populárně naučné. Jeho psaní byla publikována ve více než patnácti jazyků. Je spoluzakladatel a generální ředitel projektu rozumu, neziskovou nadaci věnovanou šíření vědeckých poznatků a sekulárních hodnot ve společnosti. Získal titul v oboru filozofie na Stanford University a doktorát z neurověd z UCLA.
www.samharris.org