fanny neuda kniha

Před skoro 80lety začala jedna z největších hrůz na naší planetě, masové vyhlazování jedné skupiny lidí, kteří jsou špatní jen proto, že jsou  jiní. Protože žijí jinak, učí se od malička samostatně myslet, studují nejen svaté knihy, ale rozšiřují si obzor i v jiných oborech, což s sebou přirozeně nese záviděníhodný úspěch. A tedy nenávist těch méně schopných a neúspěšných.  Píšeme o HOLOCAUSTU, o jeho počátcích jedné tzv. Křišťálové noci. (9. – 10.11. 1938)


Kdo byla Fanny Neuda...
Síla lidí, kteří dokázali zvládnout něco tak hrůzostrašného a přitom neztratit svou víru je neuvěřitelná! Co se skrývá za jejich vůlí a schopností odpouštět? Třeba je to právě modlitba. Chtěla bych Vám vyprávět příběh jedné moudré paní, která se narodila roku 1819 a žila v Lošticích . Její jméno je Fanny Neuda. Tato žena byla manželka loštického rabína Abrahama Neudy (1812- 1854  Loštice na Moravě) Ženy v této společnosti nemohou navštěvovat studijní hodiny v synagoze stejně jako jejich muži, ale to vůbec neznamená, že nejsou moudré. Žena rabína to dokázala v Lošticích roku 1854. Stala se autorkou modliteb, tedy spíš takových rozmluv s Bohem, které dávají silu nejedné ženě v různých životních situacích, které nás manželky, matky, přítelkyně mohou potkat na cestě životem.

Hodina zbožnosti (Stunden der Andacht), jak své dílo nazvala, se stalo velmi populární především proto, že se jednalo o první modlitební knihu, kterou kdy v němčině napsala židovská žena pro židovské ženy. Kniha byla napsána v roce 1854 v loštické synagoze a záhy se stala bestselerem.
Do dnešního dne se dočkala překladu do několika jazyků v takřka 40vydáních v různých zemích světa. Od poloviny 19. do poloviny 20. století její modlitební kniha zaujímala významné místo v životě židovských žen. Často byla věnována mladým ženám jako dar v jejich svatební den a tyto knihy se dědily z matky na dceru. Jsou známy případy, kdy si lidé předávali kopie knihy v koncentračních táborech a řada knih si našla cestu do dalších evropských zemí, Severní a Jižní Ameriky i Palestiny.

V roce 1936 novinářka a redaktorka Martha Wertheimer připravila moderní německé vydání Hodin zbožnosti pro ženy žijící v nacistickém Německu. (M. Wertheimer patřila mj. k předním organizátorům kindertransporů, které odvezly z Německa do bezpečí tisíce židovských dětí, čímž jim zachránily život. Nacisté ji zavraždili v Sobiboru v červnu 1942.) Její verze Hodin zbožnosti se po válce znovu objevily ve Švýcarsku a vycházely zde až do roku 1968.
V prvním desetiletí 21. století dvě ženy ve dvou různých zemích nezávisle na sobě znovuobjevily mimořádnou modlitební knihu Fanny Neudy a navrátily její upřímná slova zpět do běžného užívání: Aliza Lavie v Izraeli a Dinah Berland ve Spojených státech. Populární antologie Modlitební kniha pro židovské ženy (hebrejsky, 2005; anglicky, 2008) představila práci Fanny Neudy moderní izraelské veřejnosti prostřednictvím výběru čtrnácti modliteb přeložených přímo do hebrejštiny. Dinah Berland publikovala v roce 2007 nové anglické vydání Hodin zbožnosti pod názvem Hours of Devotion: Fanny Neuda’s Book of Prayers for Jewish Women. Jedná se o veršovanou adaptaci vycházející z německého originálu. Obě publikace vzbudily značný zájem a vedly k obnovení používání těchto modliteb při veřejných i soukromých příležitostech včetně bat micva, svateb, vzpomínkových obřadů a náboženských svátků.

Doktorka Aliza Lavie je rovněž právě onou ženou, která v roce 2015 iniciovala umístění pamětní desky v loštické synagoze a samotnému ceremoniálu odhalení byla rovněž přítomná. V roce 2014 připravila v Izraeli navíc hebrejské vydání knihy.

Fanny Neuda si velmi vážila postojů svého manžela, a proto v úvodu své slavné knihy napsala:

„Ráda bych totiž zveřejněním těchto řádek zbudovala svýma slabýma rukama pomník milující vzpomínky na svého vzácného, nezapomenutelného manžela Abraháma Neudy, rabína v Lošticích na Moravě….“

Fanny Neuda rovněž sepsala příběhy pro děti nazvané "Naomi" (1867) a "Dětské příběhy z židovského rodinného života “ (1876).

Zemřela v Meranu (dříve Rakousko, nyní Itálie) 16. dubna 1894 ve věku 75 let.

Tato významná osobnost zůstala v Lošticích na Moravě zcela zapomenuta, zatímco ve světě docházelo a dochází k dalším vydáním jejího díla.
Členové sdružení Respekt a tolerance zdokumentovali informace z jejího života a poskytli je paní Dinah Berland, která připravila rozšířené vydání knihy Studen der Andacht v angličtině. V roce 2007  tedy vydalo nakladatelství Schocken Books v New Yorku rozšířenou verzi Hodin zbožnosti (Hours of Devotion)

Na sklonku loňského roku 2008 Sdružení Respekt a Tolerance připravilo k prvnímu českému vydání významnou knihu židovských modliteb a rozjímání pro ženy - Hodiny zbožnosti. Další obnovené vydání vyšlo v roce 2015.
Knihu přeložil a komentoval náš přední hebraista  Jaroslav Achab Haidler. O bibliografické informace doplnil  Luděk Štipl, který je duší této společnosti.
Tento projekt se mohl uskutečnit díky finanční pomoci Česko-německého fondu budoucnosti, města Loštice, Janet and Stanton Canter Family Trust, Hakafa Congregation.

3.září 2015 proběhlo v loštické synagoze slavnostní setkání při příležitosti odhalení pamětní desky spisovatelce FANNY NEUDA a obnoveného vydání její knihy Hodiny zbožnosti, první modlitební knihy, kterou napsala židovská žena pro židovské ženy.

Více na informačním portále: Respekt a Tolerance >>