konvicka kniha rozhovoru
Kniha je koncipována jako rozhovor. Navíc rozhovor, který vznikl přirozeně - jako mluvené slovo - za jeden den. Struktura rozhovoru je členěná do několika bloků - dětství a dospívání, vliv řeckých příbuzných, studium a zájem o přírodovědu, rok 1989, studium v USA, názory na lidská práva, vědecká práce, aktivismus.

 bellamy david bbc

David Bellamy byl uznávaným botanikem, autor 45 knih, představil kolem 400 programů v BBC. Když veřejně řekl, že nevěří, že lidské bytosti způsobily globální oteplování byl v BBC zlikvidován stejně jako to dělali komunisti u nás lidem s jiným názorem.

SREBRENICA DOLECEK
Jiný pohled na nejvážnější válečný problém v jugoslávské Srebrenici. Dorinova kniha je jedinečným svědectvím o manipulacích a lžích, na nichž se zprávy o „největším masakru v Evropě od konce 2. světové války“ zakládají.

hus jan upaleni kostnice 1415
Připomeňme si, že Jan Hus, který čerpal i z učení Johna Viklefa, tvrdě kritizoval církev a její praktiky. Hlavou církve není papež, ale Kristus. Pokud jedná v rozporu s Kristovým učením, pak věřící nejsou povinni ho uznávat. Každý věřící má právo kontroly náboženského učení

palin erebus zahada
Zatímco podle výzkumné lodi Terror se jmenuje hrůzyplný román Dana Simmonse, který se v Čechách dočkal víc než adekvátní audioverze za účasti vícero herců, její polární souputnici Erebus můžeme dnes detailně poznat díky překladu non-fiction Michaela Palina Erebus. Příběh ztracené lodi (originál vyšel roku 2018).

volby-propaganda-koukolik
Propaganda je pokus nějaké autority, například státní, církevní nebo stranické, o něčem přesvědčit co největší lidské skupiny, jimž říká „cíl“. Propaganda často nadsazuje. Lhát může, ale nemusí. Nátlak propagandy bývá různě velký. Propaganda užívá postupy, které dokáží přimět lidské skupiny k povolnosti a souhlasu. Smyslem propagandy je dosažení nebo udržení politické moci.