dinosauri socha
V červenci roku 2009 se zúčastnil unikátní české výpravy za dinosauřími fosiliemi na jednu z nejbohatších svrchnokřídových lokalit světa v souvrství Hell Creek v americkém státě Montana. Právě o fantastických dinosaurech z tohoto souvrství vypráví kniha Dinosauři od Pekelného potoka.

hasek jaroslav portret fajka
Nejznamenitější kriminologové a sociologové, na příklad Alfredo Niceforo, připisují zločiny nedospělých trestanců dílem jich chorobnému duševnímu stavu, dílem nedostatečné mravní výchově. A v čem záleží mezi jiným též mravní výchova mládeže?

Z knih...

Ochrana přírody a ochrana zvířat souvisí bezesporu s hodnotovým systémem lidí. Navrhoval jsem takový experiment, který by dosvědčil přítomnost určitých hodnot v každém člověku. Představte si dlouhý stůl. Na stole leží obrovský dlouhý nůž - mačeta. Vedle něj leží hlávka salátu, škeble, mlok, žába, myš, kočka, pes, štěně, šimpanzí mládě a lidské mládě. Pokusná osoba dostane do ruky mačetu a má rozseknout jediným mávnutím jeden z vystavených objektů na dvě půlky. Každý, kdo nerozsekne salát, propadl, je proklet! - Většina lidí si bohudík zachovala ten správný cit pro hodnoty.
Konrad Lorenz. 1903 – 1989, zakladatel etologie