ve stopach robinsonovych preziti
Kniha, která nás zasvětí do mnoha tajů přírody, nám umožní přežít, pokud by se například zhroutila civilizace nebo se stala velká civilizační katastrofa. Asi to nebylo to pravé poselství Verzilina, který tenkrát chtěl naučit náctileté dívat se v přírodě otevřenýma očima, ale dnes je kniha mnohem víc aktuální než v době Sovětského svazu roku 1956, kdy vznikla.


Příroda jako zdroj k přežití.
Téma přežití je mezi lidmí od nepaměti, ale s narůstajícími technologiemi ve společnosti, éře psychopatických hlášek mnoha generálů  a chaotických průpovídek politiků je téma zhroucení systémů víc než aktuální. Stačí si jen uvědomit, co by se stalo při vypnutí elektrického proudu na několik týdnů v kruté zimě.
Téma přežití už dlouhá léta prosazuje náš antarktický polárník Jaroslav Pavlíček. Mimochodem podmínkou účasti na jeho pobytech na ostrově Nelson v Antarktidě (Eco Base Nelson) je týdenní pobyt v přírodě, kdy vás naučí přežít jen z toho, co nabízí les a louky.
Příroda nabízí opravdu vše, co potřebujeme k životu. Poskytne v plném komfortu jídlo, nápoje, oheň, nástroje, obydlí a dokonce i psací potřeby. Stačí jen vědět kam sáhnout.

Kniha Verzilina je velmi čtivá, plná zajímavých poznámek, souvislostí a praktických rad.
Je tu i zajímavé vyprávění o Mičurinovi, Setonovi, Cooperovi, Burbankovi, mnoho citátů ze známých dobrodružných knih a dokonce i celé básně.
Dočtete se o ruských revolucionářích, kteří i po dvaceti letech ve vězení dokázali v cele využívat rostliny nejen k jídlu, ale i pro potěchu. Podobně lidé přežívali krutou blokádu Stalingradu za druhé světové války, kdy pracovníci Botanické zahrady Akademie věd zjišťovali výživné hodnoty rostlin a psali recepty, jak je upotřebit k jídlu. A mno dalšího.

Ve stopách Robinsonových / Nikolaj Michajlovič Verzilin / 1. Vyd. 1956, Mladá Fronta

verzelin ve stopach robinsonovych

Podobné knihy...
Václav Cílek  doporučuje na toto téma i další knihy: Monografii Marie Úlehlové-Tilschové „Česká strava lidová“ (1945)  nebo pozoruhodný soubor německých návodů na přežití pro civilní obyvatelstvo, vydávaných od roku 1941.
Připomínáme ještě Jaroslava Pavlíčka a jeho knihu Trosečníkem v drsné přírodě nebo člověk v drsné přírodě. Tyto příručky by měla sloužit skupinám, které připravují výpravy na problematická místa naší planety.
Velmi poučné jsou i knihy E.T.  Setona Kniha lesní moudrosti nebo Dva divoši.


Z knih...

Člověk je opravdu etický pouze tehdy, když dodržuje svou povinnost pomoci a podpory všemu živému nakolik je toho schopen, a když sejde ze své cesty, aby neublížil žádné živé bytosti. Nepřemýšlí přitom, jestli si ten či onen život zasluhuje sympatie jako vyjímečně hodnotný, ani do jaké míry je schopen soucitu. Pro takového člověka je život jako takový posvátný. Nerozbíjí ledové krystaly, lesknoucí se na slunci, netrhá listí ze stromů, netrhá květy a dává pozor, aby při chůzi nepošlapal nějaký hmyz. Když v létě pracuje večer při světle lampy, raději dýchá dusný vzduch při zavřeném okně, než aby se díval, jak na jeho stůl padá hmyz se spálenými a pomačkanými křídly.
Albert Schweitzer, 1875 – 1965, teolog, lékař a misionář v Africe