sedlacek klimatologicka ideologie
Klima-alarmisté se snaží vykreslit současné oteplování jako čistou hrozbu. Z jejich postoje se dá vyčíst, že „čím chladněji, tím lépe“ a „teplé klima je vždy škodlivé“. Pokud se nad tím ovšem zamyslíme, zjistíme, že to není zcela pravda.

 bellamy david bbc

David Bellamy byl uznávaným botanikem, autor 45 knih, představil kolem 400 programů v BBC. Když veřejně řekl, že nevěří, že lidské bytosti způsobily globální oteplování byl v BBC zlikvidován stejně jako to dělali komunisti u nás lidem s jiným názorem.

nurse biologie v peti lekcich
Pokrok, jehož jsme na tomto poli dosáhli, se ve své populárně-naučné knize rozhodl přiblížit britský genetik a nositel Nobelovy ceny Paul Nurse, který se po schodech vybudovaných z pěti základních myšlenek biologie pokouší vystoupat až na vrchol a zodpovědět kardinální otázku: Co je život?

 Cousteau voda more

Voda. Dva atomy vodíku a jeden kyslíku. Nejobyčejnější, nejhojnější ubstance na Zemi, nejvzácnější kapalina ve zbytku sluneční soustavy a snad i v galaxii. Proč měl by měla Země plýtvat tak drahoceným řírodním zdrojem, když tak málo vodních stop bylo nalezeno kdekoli na dosah našich dalekohledů nebo kosmických sond?

Z knih...

Snažme se udělat konec primitivní krutosti, s jakou zacházíme se zvířaty. Náboženství i filozofie se vždy zabý­valy jen otázkou našeho chování k druhým lidem, ale nikdy ne chováním člověka ke zvířatům, ačkoli ta cítí bolest stejně jako my. Skutečná lidskost nám nedovoluje působit jim taková muka. Uvědomili jsme si ten problém hodně pozdě. Je třeba vzburcovat veřejnost na celém světě a tento až dosud zanedbávaný úkol vzít konečně vážně.
Albert Schweitzer, 1875 – 1965, teolog, lékař a misionář v Africe