modry mauritius

Poštovní známka je dnes ta nejbezpečnější movitá cennost mezinárodní hodnoty, do které můžete ulít peníze (pokud ji samo sebou omylem nespálíte či nepolijete vroucí kávou), a v srpnu 2016 byli do Čech poprvé v dějinách odkoupeni hned dva tzv. mauriciové (za částku pohybující se okolo jednoho sta milionů). Ty dvě známky (červenou a modrou) teď připomeňme i prostřednictvím u nás zatím nejaktuálnější publikace na téma.

klinove pismo mezopotamie
Nejstarší písmo vzniklo ve 4. tisíciletí před.n.l. v povodí řek Eufratu a Tigridu. Je to písmo klínové. Vyrývalo se do hliněných tabulek, které se potom vypalovaly jako cihly. Ve starověkém Egyptě bylo známo také písmo (hieroglifické, hieratické a jednoduché démotické), jímž se psalo na papyrus.