rad sladkeho snehulaka brezinova
Kniha Řád sladkého sněhuláka vychází v edici Má to háček. Jedná se o příběhy, které pomáhají dětem a rodičům s řešením životních problémů a složitých situací. Knížky tak mohou být inspirací i povzbuzením všem čtenářům, kteří se s nějakým háčkem musejí vyrovnat.

bod zlomu gladwell
Jak je možné, že se některé změny ve společnosti odehrávají neuvěřitelně rychle? Proč v nějakém městě náhle klesne kriminalita? Jak se z nějakého výrobku nebo knihy stane módní hit? Americký novinář Malcolm Gladwell se na takové změny dívá optikou epidemií.

samkova klara xtv
Nemožnost svobodně diskutovat kontroverzní témata v oficiálních – zejména veřejnoprávních – médiích potom vede do výbuchů frustrace. Podle mého názoru to je jen začátek. Cenzurní a pseudocenzurní zásahy do veřejné debaty vedou k nutnosti znovuoživení toho, v čem vyrostla moje generace: totiž k zavedení dvojího standardu.

delon cannes
Organizátoři festivalu v Cannes se ocitli pod tlakem, aby odepřeli čestné ocenění za životní dílo 83letému herci jen proto, že kdysi učinil arogantní prohlášení o fackování žen, chce zastavit migraci do své vlasti a podporuje pravici ve Francii.

cenzura knihy knihovny
Knihovna Jiřího Mahena v Brně zrušila v květnu 2019, pár hodin před konáním, besedu Petra Hampla ve své žabovřesské pobočce. Učinila tak na nátlak skupiny udavačů. Efekt je však opačný. Lidé jsou na udavače naštvaní a nechápou, co tím vedení knihovny sleduje. Návrat do bolševicko-totalitních časů?