pen klub praha cz

PROTEST PROTI PROHLÁŠENÍ PRAŽSKÉHO PEN KLUBU:

Výbor Českého centra Mezinárodního PEN klubu vydal 19. listopadu prohlášení, které formou otevřeného dopisu adresoval hejtmanovi Jihočeského kraje Mgr. Jiřímu Zimolovi. Stěžovatelé pokládají za nemorální „obsadit odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje Vítězslavou Baborovou, zastupitelkou za KSČM“, protože se tato strana „dosud nevypořádala se svou minulostí a nedistancovala se oficiálně od zločinů a politiky KSČ z doby před listopadem 1989“. Bylo by tedy „nemorální nechat její představitelku působit právě v tomto citlivém odvětví“.

Na názor mají představitelé českého PEN klubu jistě právo.

Je sice s podivem, že se ani slovem nezastali politických vězňů dnešní doby, že neodsoudili poměry, které nutí lidi rok co rok k živoření, v horším případě k sebevraždám, dokonce demonstrativním. Zoufalá doba plodí zoufalé činy; ovšem, vždy tomu tak bylo. Žalostný stav financí na kulturu a literaturu vůbec, hraničící s pohrdáním k literatuře, stavění spisovatelů na roveň ochotníků a živnostníků, nic z toho podepsané spisovatele neirituje? Ale i to je jejich právo. I mlčení je jejich právo, současně také výraz a stanovisko. Právem stěžovatelů je i neznat program KSČM a nepřečíst si desítky a stovky oficiálních vyjádření, která v minulosti spáchané zločiny představitelů KSČ mnohokráte odsoudily. Na jedno však pisatelé právo nemají, a to mluvit jménem všech nebo většiny „českých literátů“, jak je to interpretováno. Nemluví jejich jménem, jen jménem svým!

Dopis je psán jako „společné vyjádření názoru českých literátů“, kteří jsou přesvědčeni, že se „na výchově mladé generace podílejí svými díly“. Pokládáme za potřebné poopravit toto „neúplné“ a zavádějící tvrzení, bez ambicí být neomylnými morálními arbitry toho, co je a není mravné, a také bez předsudku, že bychom mladou generaci přetvořili k obrazu svému.

Nemyslíme si totéž, co podepsali Jiří Dědeček, Markéta Hejkalová, Ivan Klíma a Jiří Hájíček.
Pokládáme za scestné hodnotit člověka podle jeho politické příslušnosti, a ne podle jeho činů, autority, výsledků organizační, pedagogické a jiné práce. Toto „kádrování“ hodnotíme jako hluboce nemorální a podobnou optiku jako něco, co patří minulosti, v jejímž stínu Evropa živoří, místo aby se dokázala vyrovnat s výzvami budoucnosti.

Předělávat rozhodnutí voličů podle svého je nejen nedemokratické, ale silně zavánějící metodami, které pisatelé dopisu odsuzují. Demokracie buď je, nebo není. A nemůžeme ji zpochybnit, když se nám její důsledky nehodí do krámu.

Michal Černík
Alexej Mikulášek
Daniel Strož
Karel SýsProhlášení PEN Klubu na jejich stránkách nebylo: http://www.pen.cz/cz/ 22/11/2012

Zpráva z CTK:

České centrum mezinárodního PEN klubu napsalo jihočeskému hejtmanovi Jiřími Zimolovi (ČSSD) dopis, v němž ho žádá, aby přehodnotil obsazení místa radní pro školství zástupcem KSČM. Otevřený dopis uvádí, že jde o názor českých literátů. Zimola dnes řekl, že ho PEN klub žádá o něco, co není podle zákona možné.  

"Tato strana (KSČM) se dosud nevypořádala se svou minulostí a nedistancovala se oficiálně od zločinů a politiky KSČ z doby před rokem 1989. Bylo by proto nemorální nechat její představitelku působit právě v tomto citlivém odvětví," stojí v dopise, které podepsalo vedení PEN klubu. 

Podle Zimoly se situace kolem jihočeské krajské radní Vítězslavy Baborové (KSČM) přeceňuje. "Radní pro školství nemění osnovy, nerozhoduje o ředitelích. Jde spíš o správcovskou funkci nad resortem," řekl Zimola. Dodal, že Baborovou zvolilo do rady zastupitelstvo a pouze stejný orgán ji zase může odvolat. Uvedl, že si spisovatelů, kteří jsou pod otevřeným dopisem podepsáni, velmi váží. "Rád si s nimi sednu a celou záležitost můžeme osobně probrat," řekl hejtman. 

Obsazení resortu školství zástupcem komunistů vyvolává v Jihočeském kraji již několik dní emoce. Před zvolením Baborové učitel třeboňského gymnázia Martin Rosocha sepsal petici proti tomu, aby krajské školství vedl zástupce komunistů. Petici už podepsalo přes 8800 lidí. Studenti třeboňského gymnázia minulé pondělí vstoupili do stávkové pohotovosti a postupně je podpořily další školy včetně Jihočeské univerzity. Není vyloučeno, že žáci některých škol budou ve čtvrtek od 9:00 do 10:00 stávkovat. "O dalším postupu by mělo být jasno ve středu ráno," uvedl student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Šimon Heller. 

Volby v Jihočeském kraji vyhrála sociální demokracie, která vytvořila koalici s druhou KSČM. Zástupci ČSSD mají v radě osm křesel, zbylé tři pozice obsadili komunisté. 
KSČM řídí školství i v Královéhradeckém kraji. PEN klub nevylučuje, že podobný dopis pošle i tamnímu hejtmanovi Lubomíru Francovi (ČSSD). "Naším úkolem ale není sledovat politická jednání. V případě Jihočeského kraje jsme hlavně chtěli podpořit studenty, kteří se proti komunistické radní postavili," řekla dnes ČTK místopředsedkyně PEN klubu Markéta Hejkalová.


Zaujalo nás