ministerstvo-svihle-chuze

Fakt, který už dlouho neudivuje a o kterém se zásadně nepíše ani nemluví: j
aký mandát mají politikové, když většina lidí jimi pohrdá nebo je nevolí.
Komik John Clees (Monthy Python) ve svém skeči The Ministry of Silly Walks neboli Ministerstvo Švihlé chůze v podstatě řekl vše o vykonávaní politické moci. Nedělejme si iluze, že politici se trápí slabou účastí ve volbách. Ve velké míře jim tento stav vyhovuje. Návrh prezidenta, aby volby byly povinné, rozhodně neodhlasují.

Důležité je dostat se k moci a mít dalších pár let jistý job a citelné přilepšení k důchodu.
Je to komedie, když se do Senátu dostávají lidé, pro které hlasuje několika tisíc nebo dokonce set lidí. I celkový počet voličů do voleb krajských spíš odpovídá počtu straníků různých stran a zainteresovaných lidí na úřadech.


Normální občan nevolí, protože je stručně řečeno zhnusený politikařením na všech úrovních. Lidé nevěří, že účastí ve volbách ovlivní zásadně veřejné dění a jsou o tom každý den mediálně masírováni, zvláště dobře placenými redaktory České televize.
A veškeré analýzy, jakou kdo udělal chybu, kdo a kolik získal křesel, kdo a jakým způsobem oklamal voliče, kdo s kým sestaví vládnoucí většinu je součást této společenské žvanírny. Co si asi myslí občan, když například vítězná strana ostrouhá a k moci se dostanou i tak poražení, kteří se prostě spojí a vítěze odsunou do opozice. Už tato zásadní skutečnost je příčinou všeobecné volební apatie, nehledě k zásadnímu faktu, že volby lze zfalšovat jednoduchými podvody v kampaních. Samozřejmě v mezích zákona.
To už věděl Jaroslav Hašek, který založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona a voliče za vhozený hlas odměnil kapesním akváriem.

Proč lidé nevolí, není kvůli počasí a podobným pitomostem, kterými Česká televize krmí své méně chápavé diváky. Lidé nevolí, protože není koho, protože si pamatují, jak byli mnohokrát podvedeni.
Politické spektrum, levé i pravé, které dnes splynulo v jeden korupční proud, je ve své naprosté většině plné lidí, kteří v politice vidí pohodlný způsob, jak si v klidu vydělat peníze, protože politik je dobře placený, aniž by musel někomu skládat účty, aniž by byl za špatně investované peníze i rozhodnutí zodpovědný.

Co si mají lidé myslet o politické straně, která nominovala do voleb desítky neznámých a nemastných nebo dokonce kontroverzních postaviček ze společenské žvanírny. Věří snad někdo, že existuje strana, které by byla důvěryhodná, když po každých volbách, opakuji po každých, strany zásadní sliby zásadně neplní. Jen před dalšími volbami se naží navnadit voliče na pohozenou kost. Třeba na trapných 300 korun k důchodu nebo koblihou v metru či žvaněním o italském jídle z oranžových rajčat.

Politika se bohužel změnila na totální žvanírnu, velmi často neschopných nebo dokonce hloupých lidí. Mandát s kterým pracují, je neuvěřitelně malý a v demokratickém systému by neměl opravňovat k žádným zásadním kroků ve společnosti. Bohužel zákony tento fakt zásadně pomíjejí. Zákony nedostatečně respektující principy demokracie. To je hlavní problém.

A přitom řešení je známé už ze starého Řecka. Sokrates byl sice za svůj názor na změnu společnosti odsouzen roku 399 př.n.l. k smrti, ale jasně ukázal, že chceme-li něco v systému zásadně změnit, nezměníme to výměnou stávajících lidí, ale výchovou nové generace a hlavně výměnou systému. A to je to, co lidem samotní politikové radí už velmi dlouho svojí neschopností vládnout a korupcí svých mandátů. Je třeba volit takové, kteří chtějí změnit zasadním způsobem systém. Jinak v tom hnoji budeme klesat hlouběji a hlouběji.


Zaujalo nás