internet-kontrola

Pokud je prosazování kopírovacího zákona v rozporu s článkem deset Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, pak právo na svobodu projevu má od větší váhu než právo majitelů copyrightu perzekuovat provinilce. Rozhodl tak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. (2013)

Konrétně soud sdělil: „Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice.“

To znamená, že „kopírovací monopol je ve střetu s lidským právem přijímat a sdílet vědomosti a kulturu“ a že tedy „soud musí pro odůvodnění libovolného rozsudku na základě kopírovacích zákonů navíc prokázat, že tento rozsudek je nezbytný v demokratické společnosti“.

Právnící velkých firem mají teď další velký problém. Musí nejdřív přesvědčit soud, že odsouzení tzv. narušitele autorských práv v zájmu demokracie. A to bude věru tvrdý oříšek, protože v naprosté většině tomu tak není. V případě sdílení bez komerčního záměru a v zájmu šíření vzdělanosti by základní lidská práva měla zvítězit nad ryze komerčnímími právy autorskými.

Celá zpráva v angličtině  >>


Zaujalo nás