klavesnice pc

Nedávno přišla z Oceánie velmi zajímavá zpráva, která se v českých medích vůbec neobjevila. Podle zákonodárců na Novém Zélandu není počítačový program vynález  a nemůže tak být patentován. Potvrdili to v srpnu 2013 zákonem, který definitivně zakazuje softwarový patent na jeho území.

Co je ale velmi zajímavé, zákon byl schválen drtivou většinou poslanců – pro jich hlasovalo 117, proti pouze 4. V Česku by to rozhodně byl mnohem větší problém.

První návrh zákona byl připraven již v roce 2008 a od té doby byl několikrát přepracován právě i kvůli pohledu na softwarové patenty, kdy různé komise navrhovaly různá řešení. Nakonec ale zvítězil zdravý rozum. neboť jak správně podotkla poslankyně Clare Curran: „Je téměř nemožné vyvinout software bez porušení některého ze stovek tisíc patentů na zcela zřejmé věci.“

Zdá se, že rok 2013 přinesl první zásadní zlom v celosvětovém hysterickém prosazování tzv. autorského práva na cokoliv a kdekoliv. Otázka ovšem je, jak bude takové rozhodnutí uplatňováno v praxi anebo jak bude vůbec vykládán. Může se taky stát, že ho přebije jiný zákon.

Zdroj informace:  Ars Technica


Zaujalo nás