RUV-2010-2015-kdo-umi-uci

Dříve se projekt jmenoval Registr uměleckých výsledků, dnes Registr uměleckých výstupů. Má prý být výstupem nejlepších děl, která v uvedeném období vznikla na českých vysokých uměleckých školách v oblasti architektury, audiovize, designu, hudby, literatury, divadla a výtvarného umění.

Jinými slovy, někdo se nám snaží namluvit, co je a co není umění a silně při tom přeceňuje kvalitu uměleckých škol v české kotlině.
V předmluvě je zajímavá pochlebnická věta. "Profesor Miloslav Klíma, po sobě zanechává nepřehlédnutelnou stopu v systému hodnocení vysokých uměleckých škol." Nutno dodat, že ve výroku chybí podstatná slovní část: tragickou stopu, protože kniha nás pomalu vrací zpět, do jasných dob socialismu, kdy tzv. "umělci" na podobných místech, si byli naprosto jisti, kde začíná jedině správné umění a pevnou úřednickou rukou diktovali národu, co si má myslet..

Velmi přesně tento paskvil okomentoval Milan Knížák.

Při vzniku systému RUV působil tým matematiků Přírodovědné fakulty univerzity Palackého v Olomouci zvláště při převodu slovních hodnocení do numerických tabulek. Jako dlouholetý pedagog, který působil jako rektor, vedoucí pedagog a přednášel na řadě univerzit v zahraničí, vím, jak je těžké, někdy nemožné, hodnotit kvalitu uměleckých děl a to i v případě, že je nezpochybnitelná. Umělecká díla i ze stejné doby jsou často založená na odlišných principech a přesto nelze ani jedno z nich označit za kvalitnější. Individualita hraje v umělecké oblasti nezastupitelnou roli a úkolem škol není vychovávat umělce, ale nabízet určitou pomoc na cestě vedoucí k umění.

A proto také daleko důležitější než směšná hodnocení je pomalý a důkladný studijní proces na který se dnes, bohužel, klade malý důraz. Školy hovoří o elitnosti, ale já na nich žádnou elitnost nevidím. Všude se propaguje bezbřehá kreativita, která je k ničemu, pokud nestojí na základech důkladné zkušenosti a širokého poznání. Stanovy RUV, kde se mj. hodnotí kladně i přebírání módních trendů by měly být na uměleckých školách zakázány, nebo alespoň zesměšněny, rozhodně by neměly být užívány.
Za tvůrce RUV je považován Miloslav Klíma z AMU v Praze. Takový člověk a jeho následovníci nemají na vysokých školách co dělat.

Celý článek REGISTR UMĚLECKÉ IDIOCIE

Kdo umí, učí RUV 2010 - 2015 / Miroslav Zelinský / Host, 2017


Zaujalo nás