pedagogicka komora

Jan Ámos Komenský by se divil, že zatímco lékaři, notáři, architekti, advokáti a další své komory od roku 1989 prosadili, pedagogům v jeho zemi se to nepodařilo. Ale může se to podařit tentokrát. A to také díky internetu, který nyní pedagogy spojuje.

V únoru 2017 se na facebooku rozběhla diskuze pedagogů ze všech končin České republiky ve skupině nazvané „Pedagogická komora – diskuze“. Na počátku měla skupina pár desítek členů, počátkem května již téměř 3 000.

Desítky let se nám školství řítí dolů po spirále a ten pád je stále rychlejší. Je nutné, aby o školství nerozhodovali teoretici a úředníci, ale vzdělaní pedagogové, kteří se žáky a studenty přímo pracují. A právě pedagogové proto potřebují mít jednotnou platformu, která umožní zajištění všech podmínek, aby výstupy našeho vzdělávání patřily ke špici nejen v Evropě.

Pedagogická komora bude komorou profesní.
Právě ona totiž musí být v naší zemi garantem jak vynikajících výkonů pedagogů, tak zároveň garantem rozvoje českého školství všech stupňů počínaje mateřskými školkami a univerzitami konče. Měla by se stát respektovaným partnerem MŠMT a vlády při jednáních o otázkách českého školství.

V současné chvíli se vše rozbíhá, stále probíhá šíření informací po celé republice a po prvním setkání se pracuje na přípravě spolku, který bude předstupněm Pedagogické komory. Pedagogové, k nimž se informace o připravované komoře zatím nedostala, mohou přijít do facebookové skupiny „Pedagogická komora – diskuze“ nebo si najít webové stránky https://www.pedagogicka-komora.cz/

Zváni jsou všichni pedagogové, kteří by rádi obrátili vývoj našeho školství vzhůru.
Mohou se připojit nejen jako potencionální členové, ale také jako aktivní členové, kteří chtějí přispět vlastními nápady a zkušenostmi. Pro ty aktivní je na webové i na facebookové stránce dotazník, který mohou využít.

Před pedagogy je nyní dlouhá cesta, která však má smysl. Jde o vzdělání našeho národa a o péči, kterou republika zastoupená pedagogy poskytuje žákům a studentům od školek až po univerzity.