vojtech antarktida

Rodný dům Dr. Václava Vojtěcha se prodá! Takové je rozhodnutí skupiny zastupitelstva obce Skřivany. To je výraz úcty k Dr. Vojtěchovi?
Výraz neúcty není  ze strany zmiňované skupiny zástupců obce nejen k Dr. Vojtěchovi, ale i k členům Klubu seniorů ( nejlepšímu klubu v České republice), kteří podepsali Petici za záchranu rodného domu Dr.Vojtěcha. Byli označeni ve Skřivanském zpravodaji za osoby, které nevědí, co podepsali. Členy Klubu seniorů jsou i tací, kteří mají celoživotní zásluhy při propagaci obce, žijí v obci celý život.

Lidé a další, co podepsali Petici proti prodeji rodného domu Dr. Vojtěcha chtěli a chtějí přesvědčit zmíněné zastupitele k zamyšlení.
Zastupitelé by měli pokračovat v  záchraně rodného domu Dr. Vojtěcha tak, aby se stal významným místem slavného skřivanského rodáka a zachovat toto důstojné místo pro další generace.

Většinová koalice zastupitelstva Skřivan se rozhodla vymazat svoji historii.
Na Obecním  úřadě ve Skřivanech panují rozpory mezi zastupiteli obce. Ta skupina zastupitelů, co nectí zásluhy starších i nejstarších spoluobčanů, co nerespektuje významné rodáky obce a co si ani nezakládá na tradicích obce, se stává právě tím, co vhání lidem do očí slzy, do tváře zlost. Do úst vkládá nezodpovězené otázky: „ Co všechno Obecní úřad v obci rozprodá, zbourá, zlikviduje?“
Zmíněná skupina zástupců obce svými rozhodnutími nenavazuje na práci dřívějších zástupců obce, neguje to, čím je právě obec Skřivany proslavena -  rodným domem prvního československého polárníka Dr. Václava Vojtěcha.

M.Vantura napsal: Mé rodné Skřivany, kdo by Vás neměl rád, proto já veršem svým chci Vám jen štěstí přát. Nyní se však štěstí ke Skřivanům obrací zády. Kde je proklamovaná demokracie?
V letošním roce uplyne 115 let od narození Dr. Vojtěcha. Nelze prodejem rodného domu Dr. Vojtěcha vidět jen ziskuchtivý účel. Pokračováním již v započatých opravách zmiňovaného domu předchozími zastupiteli obce  Skřivany by se zúročily již investované finanční prostředky v budoucnosti.

Dr. Václav Vojtěch poprvé vkročil na území Antarktidy 27. ledna 1929.
Stal se tak vůbec prvním Čechem, který se nejen ocitl tak blízko jižního pólu, ale také dostal jako člen velmi úspěšné expedice admirála Byrda nejvyšší americké vyznamenání. Jako první a dosud jediný Čech získal Zlatou Medaili Kongresu USA. V loňském roce uplynulo 85 let, kdy tuto medaili Dr. Václav Vojtěch dostal.  Mezi držiteli byly a jsou takové významné osobnosti jako Winston Churchill, Papež Jan Pavel II, Matka Tereza,  současný 14. dalajláma Jeho Svatost Tändzin Gjamccho, Nelson Mandela. Své zážitky napsal v knize "Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem", která vyšla r. 1932.
Václav Vojtěch, první Čech v Antarktidě, který nestačil napsat knihu

Forbes
Na velikosti těla záleží jen málo,
na velikosti mozku o něco víc,
na velikosti srdce záleží nejvíce.

RNDr. Michal Janouch, Ph.D.
Hradec Králové
 


Zaujalo nás