ministerstvo kultury cr
Představitelé kulturních časopisů dnes zaslali otevřený dopis ministryni kultury ČR Aleně Hanákové. Důvodem je plánované téměř stomilionové snížení dotací na živou kulturu, které je pro mnoho kulturních aktivit likvidační. Děje se tak přesto, že se rozpočet Ministerstva kultury oproti loňskému roku nesnížil, naopak se paradoxně zvýšil.
Kulturní časopisy upozorňují na dlouhodobou absenci funkční kulturní politiky a na skutečnost, že v posledních letech dochází k neustálému snižování podpory živého umění v České republice. Letos podle nich Česká republika prakticky opouští tradici státní podpory kultury a dojde tak k ukončení mnoha celoevropsky i celosvětově respektovaných kulturních aktivit.

Signatáři dopisu se obracejí na ministryni s žádostí o navýšení dotace minimálně na úroveň před zaváděním krizových opatření. „Ponechat částku na původní loňské úrovni nebo ji dokonce snížit znamená stát se ostudnou periferií Evropy s nejvíce podfinancovanou kulturou. Pokud se podaří zničit kvalitní kulturní projekty, budou ztraceny navždy,“ tvrdí signatáři dopisu. Zároveň upozorňují na to, že ona stamilionová částka je v porovnání s ostatními položkami státního rozpočtu i rozpočtu Ministerstva kultury de facto zanedbatelná.

Během čtvrtka se proti škrtům na ministerstvu kultury ohradila také iniciativa Za Česko kulturní, která oslovila členy grantových komisí a vyzvala je, aby se semkli, odmítli participovat na likvidaci české kultury a žádali dostatečné navýšení financí. Blok kulturních časopisů iniciativu Za Česko kulturní podporuje.

Otevřený dopis členům grantových komisí Ministerstva kultury

Vážení členové grantových komisí, kteří spolurozhodujete o rozdělení dotací na živé umění (jelikož dosud neznáme složení komisí, oslovujeme Vás takto souhrnně)!

Podle všeho má i letos dojít ke krácení grantových příspěvků napříč všemi oblastmi kultury, a to v míře, která může vést k zániku mnoha kulturních neziskových organizací a projektů. Likvidace živého umění touto cestou pozvolně probíhá již řadu let a rozměr letošního krácení hrozí být definitivní ranou. Vnímáme jako nemravné a neodůvodnitelné, že se tak děje v letech, kdy celkový rozpočet Ministerstva kultury ČR reálně neklesá. Je to tedy důsledek špatného manažerského vedení ministerstva, nedeklarovaných priorit tohoto úřadu nebo dokonce úmyslu potlačit kulturní život a myšlení v naší zemi?

Nechceme tu otevírat otázku, kdo má dostat víc a kdo méně. Klíčová je principiální hra, kterou s kulturní obcí Ministerstvo kultury už léta hraje. Ačkoliv se jeho celkový rozpočet zvyšuje, podpora živému umění prostřednictvím transparentně rozdělovaných grantových programů neustále klesá. A samotný úřad MK může členy grantových komisí využít jako zástěnu, aby si sám mohl umýt ruce.

Vážení členové grantových komisí, přijměte proto tento dopis jako naši otevřenou podporu a apel: Doufáme, že je možné likvidačním krokům Ministerstva kultury zabránit, ale patrně jen tehdy, když se všechny grantové komise a stejně tak i kulturní veřejnost spojí a budou se proti nepochopitelnému počínání Ministerstva kultury bránit společně.

V minulých letech některé komise v obdobných situacích odstoupily, aby se neúčastnily bezdůvodně omezeného rozdělování grantových peněz. Ukázalo se, že to není dobré řešení, protože ministerstvo pak rezignuje i na odborná doporučení a dané prostředky rozdělí pomocí úředníků, což hrozí ještě většími škodami.

Naopak společné a důsledné jednání všech komisí s vedením Ministerstva kultury může přinést výsledky – přičemž bude podstatné trvat na tom, aby prostředky na živou kulturu v žádném případě neklesly pod úroveň loňských, už beztak okleštěných, právě naopak: po pozvolně likvidačních krocích MK z minulých let by bylo namístě, aby okamžitě začalo rány v živé kultuře zacelovat a prostředky na její podporu zvyšovat. Při Vašem rozhodování také nezapomeňte, že ministerstvo musí výsledky grantového řízení zveřejnit do konce února 2013 - takže je to vedení tohoto úřadu, komu moc času na řešení nastalé vyhrocené situace nezbývá.

Vnímáme Vás, zástupce odborné kulturní veřejnosti v grantových komisích, v tuto chvíli jako „záchrannou brzdu“ před likvidačními kroky Ministerstva kultury. V tomto směru prosím přijměte tento dopis.

V Praze dne 24. 1. 2013

Zástupci iniciativy Za Česko kulturní


Zaujalo nás